Hogeschool van Amsterdam

Kwaliteitszorg

Onderzoek is een kerntaak van de HvA, die moet voldoen aan de daarvoor algemeen erkende kwaliteitsstandaarden. Alleen als aan deze standaarden wordt voldaan kan de meerwaarde voor het onderwijs daadwerkelijk worden gerealiseerd. Onderzoek aan de HvA moet dan ook van gedegen en erkende kwaliteit zijn en opleidingen voorzien van state-of-the-art kennis voor de beroepspraktijk. Zo worden studenten opgeleid tot hoogwaardige ‘evidence based professionals’.

In 2015 heeft de tweede externe evaluatie van het onderzoek bij de Hogeschool van Amsterdam plaatsgevonden. De evaluatie is HvA breed uitgevoerd volgens het nieuwe Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2016-2022 (BKO), vooruitlopend op de in werking treding ervan per 1 januari 2016.

Het college van bestuur is erg tevreden over de manier waarop de evaluatie is uitgevoerd en over de uitkomsten en heeft het rapport van de evaluatiecommissie aanvaard. De kwaliteit van het onderzoeksproces en de resultaten en impact van het onderzoek werden het best beoordeeld. 4 Van de 7 faculteiten scoorden hier goed op. Het rapport van de externe evaluatie 2015 kunt u hier downloaden: Rapport externe evaluatie onderzoek 2015

De externe evaluatie onderzoek is uitgevoerd in het kader van het kwaliteitszorgsysteem voor onderzoek - de notitie  Kwaliteitszorg Onderzoek HvA.- en vindt elke 6 jaar plaats zodat de kwaliteit van het onderzoek wordt geborgd en verbeterd. De evaluatiecommissie bestond uit onafhankelijke externe deskundigen, met voor elk van de 7 faculteiten een eigen commissie maar steeds met een vaste secretaris en vaste voorzitter, prof.dr. Pauline Meurs. Deze deskundigen hebben het onderzoek in de zeven kenniscentra (voor elke faculteit 1) beoordeeld. Om dat te kunnen doen had de commissie de beschikking over een kritische reflectie van het kenniscentrum en bracht de commissie een bezoek (site visit) aan het betreffende faculteit.

De eerste externe evaluatie vond plaats in 2009 (voorzitter Prof.dr. Peter Swanborn), de eerste interne evaluatie in 2012 (Voorzitter: Prof.dr. Frans Leijnse).

Eens per zes jaar wordt het functioneren van de kwaliteitszorg van het onderzoek bij de HvA beoordeeld door de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO). Deze commissie is in 2009 speciaal met deze taak door de Vereniging Hogescholen ingesteld. In 2010 is de kwaliteitszorg van het onderzoek bij de HvA door de VKO gevalideerd. De validatie is een belangrijke mijlpaal voor de HvA, die hiermee de bevestiging kreeg op de goede weg te zijn met het implementeren van onderzoek en de kwaliteitszorg ervan binnen de hogeschool. Download hier  het validatierapport Kwaliteitszorg onderzoek - mei 2010 - van de HvA. Het volgende VKO bezoek is in 2016.

Het onderzoek bij de HvA voldoet wat betreft systematiek en methodiek aan criteria als zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. De HvA conformeert zich daarbij aan de  Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het HBO.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 27 januari 2016