Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek in de stad

Grootstedelijke vraagstukken? De HvA maakt er een punt van

Onderzoekers van de HvA werken continu samen met bedrijven, instellingen en bewoners in de regio Amsterdam. Samen onderzoeken zij toepassingen voor vragen en problemen uit de stad. Want inspelen op waar de stad om vraagt, dat is de rode draad van het onderzoek dat aan de HvA wordt gedaan.

Schone stad

Onderzoekers van de HvA werken continu samen met bedrijven, instellingen en bewoners in de regio Amsterdam. Samen onderzoeken zij toepassingen voor vragen en problemen uit de stad. Want inspelen op waar de stad om vraagt, dat is de rode draad van het onderzoek dat aan de HvA wordt gedaan.

Grote steden kampen vaak met dezelfde vraagstukken: hoe dringen we de luchtvervuiling terug? Hoe houden we de stad bereikbaar?  En hoe zorgen we dat bewoners zo gezond en vitaal mogelijk blijven?

Voor de gemeente Amsterdam zoekt de Hogeschool van Amsterdam (met andere kennisinstellingen) uit hoe taxibedrijven via bestuurlijke prikkels een stimulans krijgen om op elektrische voertuigen over te gaan. Het onderzoek richt zich op het effect van een voorrangsregel voor elektrische taxi’s en de vrijstelling van parkeergelden.

Bereikbare stad

De bevoorrading van steden is een bron van vervuiling en verkeersopstoppingen. Een oplossing hiervoor is de inzet van kleine elektrische voertuigen, in plaats van vervuilend vrachtvervoer. Dit vraagt om een andere organisatie van de logistieke bedrijven. De Hogeschool van Amsterdam onderzoekt met partners uit de logistiek en gemeentes welke infrastructuur hierbij past.

Bewegen in de stad

Stadsbewoners zijn minder actief dan mensen uit een landelijke omgeving en dat heeft een negatief effect op hun gezondheid en levensduur. Een gepersonaliseerde app kan mensen in beweging krijgen, maar de effecten hiervan zijn nog niet onderzocht. De HvA onderzoekt hoe bewegingsapps effectiever worden door rekening te houden met het activiteitenniveau, de gezondheid, de persoonlijkheid en omgevingsfactoren van de gebruiker 

Meer praktijkgericht onderzoek 

Meer praktijkgericht onderzoek naar actuele vraagstukken in de stad vindt plaats in de speerpuntprogramma’s.  Daar wordt vanuit verschillende disciplines gewerkt aan het oplossen van grootstedelijke en maatschappelijke vraagstukken.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 13 maart 2018