Hogeschool van Amsterdam

Lezingenreeks 2013 Kracht van Sport

In het voorjaar van 2012 vond de UvA/HvA collegereeks Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie? plaats – onder leiding van Marije Baart de la Faille - Deutekom en Cees Vervoorn. Bijna alle gastsprekers gaven aan dat in de discussie over alle ontwikkelingen, berekeningen en plannen rondom het Olympisch Plan erg makkelijk voorbij werd gegaan aan ‘de kracht van sport’. Ondanks dat deze kracht vaak genoemd werd, bleek het niet mogelijk om deze kracht te concretiseren. Deze constatering was de directe aanleiding voor deze lezingenreeks, waarin vanuit verschillende invalshoeken is gekeken naar en gesproken is over de kracht van sport. 

Vragen die daarbij aan de orde kwamen: 

  • Wat is de kracht van sport precies? 
  • Is de kracht van sport een containerbegrip waarmee we alle maatschappelijke problemen kunnen oplossen? 
  • Hoe moeten we de kracht van sport inschatten? 
  • Is de kracht van sport te kwantificeren? 
  • Op welke terreinen is de kracht van sport aanwezig en waar juist niet? 
  • Wat zijn de tegengeluiden en van wie komen die? 

De lezingenreeks en het onderwijs waren in vijf thema’s onderverdeeld: sociaal-economische kracht van sport, de maatschappelijke kracht van sport, de gezonde kracht van sport, de vernieuwende kracht van sport en de kracht van topsport. Hieronder vindt u presentaties.

 

Wij hebben de uitgeschreven lezingen en een samenvatting van het studentenproduct gebundeld in dit boek, zodat iedereen het kan lezen. Wij menen dat deze bundeling een must is voor iedereen die in zijn werk of hobby met sport te maken heeft. We hopen vooral ook dat de beleidsmakers en afgevaardigden uit de politiek dit boek ter harte nemen bij het schrijven van sportgerelateerde notities en paragrafen in politieke programma’s, zodat sport eindelijk de aandacht krijgt die het verdient. 

Klik hier voor het boek "Kracht van Sport: een samenvatting van de HvA/UvA-reeks 

 

‘Wat is de kracht van sport?’ Dat was de uitdagende, prikkelende vraag die wij in januari 2013 aan 25 studenten hebben voorgelegd. Het beantwoorden van deze vraag bleek een complexe en soms frustrerende zoektocht. Met name de balans tussen breedte en diepte van de vraag moesten we goed in de gaten houden. Daarnaast bleken de studenten soms onzeker over wat zij konden bijdragen aan het beantwoorden van deze moeilijke vraag waar vele wetenschappers zich op hebben stuk gebeten. Naar onze mening is de bijdrage van deze studenten heel groot. Zij hebben een compleet en actueel beeld gegeven van hun perceptie van de kracht van sport. Wij hebben deze groep de afgelopen maanden met heel veel plezier begeleid en zijn bijzonder trots op wat de studenten in vijf maanden tijd voor elkaar hebben gekregen.

Voor u ligt het antwoord van de studenten op de vraag ‘Wat is de kracht van sport?’ Wij wensen u veel leesplezier.  

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 8 januari 2015