Hogeschool van Amsterdam

Innovatie in Sportprestatie

Het lectoraat Innovatie in Sportprestatie richt zich op het versterken van onderzoek en onderwijs met betrekking tot de optimalisering van trainingen en sportprestaties. Daarbij gaat het om zowel technologische innovaties als het innoveren van feedback aan sporters en coaches.

De wetenschap op het gebied van motorisch leren, biofysica en de huidige trainingspraktijk laat zien dat prestatieverbetering door middel van slimmere trainingsmethodiek mogelijk is. Kleine verbeteringen kunnen grote verschillen opleveren. Het verschil tussen goud-zilver-brons-niets is vaak minder dan 1%. In termen van resultaat zijn dat natuurlijk grote verschillen. De toepassing van onderzoeksresultaten in de sportpraktijk is echter niet altijd vanzelfsprekend. Vice versa wordt lang niet altijd alle informatie benut die de dagelijkse training biedt. Tenslotte ontbreekt het vaak aan een integraal model waarmee prestaties goed kunnen worden geëvalueerd.

Het lectoraat Innovatie in Sportprestatie richt zich op de prestatiesport en bedient de sport (field) labs die zijn aangesloten bij het AISS (Amsterdam Institute of Sport Science). In het bijzonder het roeien. Binnen de projecten staat steeds de vraag centraal op welke wijze het prestatievermogen verbeterd kan worden.

Vraagstellingen binnen het lectoraat worden benaderd vanuit een biofysisch perspectief. Cyclische duurprestaties, zoals roeien en fietsen, kunnen verklaard worden vanuit de vermogensbalans; de beste prestatie wordt geleverd bij een optimale combinatie van minimale vermogensverliezen en maximale vermogensproductie. Deze vermogensbalans omvat zowel de technische als de fysieke componenten van de sport.

Dit uitgangspunt leidt tot twee hoofdonderzoeksthema’s:

1)     Optimalisatie/maximalisatie van de fysieke eigenschappen van topsporters: kracht, conditie en het leveren van piekvermogen.

2)     Optimaliseren van de bewegingsuitvoering van topsporters waarbij de vermogensproductie maximaal is en de vermogensverliezen minimaal zijn.

Centrale onderzoeksvragen binnen het lectoraat zijn: 

  • Wat zijn de prestatiebepalende factoren van een sport?
  • Op welke wijze zijn deze factoren te verbeteren?
  • Op welke wijze kan essentiële informatie van de belangrijkste prestatieaspecten uit training en wedstrijden verzameld en teruggekoppeld worden?

Om een sportprestatie goed te begrijpen, onderzoeken en verbeteren is de inzet van één wetenschappelijke discipline niet voldoende. Het lectoraat Innovatie in Sportprestatie is daarom multidisciplinair van aard. Het sluit op deze manier nauw aan bij het uitgesproken multidisciplinaire karakter van de (top)sport. 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 14 april 2016

dhr.  M.J. Hofmijster (Mathijs)

Lector Innovatie in Sportprestatie i.o.

m.j.hofmijster@hva.nl
Bekijk profiel