Hogeschool van Amsterdam

Kenniskring

Ter ondersteuning van de werkzaamheden is er rondom het lectoraat Gewichtsmanagement een kenniskring gevormd. In een kenniskring werken de lectoren nauw samen met docenten, studenten en professionals. Wetenschappelijke bevindingen en ervaringen uit de praktijk vinden via de kenniskring hun weg naar het onderwijs en de beroepspraktijk.

Mariëlle Engberink

Mariëlle Engberink (dr. ir.) is voedingskundig epidemioloog en teamcoördinator van de afstudeerfase bij de opleiding Voeding en Diëtetiek. Zij promoveerde in Wageningen op de mogelijke rol van zuivelproducten bij het handhaven van een gezonde bloeddruk. Als senior onderzoeker binnen het lectoraat Gewichtsmanagement coördineert zij de kenniskring en coacht collega's en studenten bij de opzet en uitvoer van onderzoek. Contact: m.f.engberink@hva.nl  

Amely Verreijen

Amely Verreijen (ir.) is docent Voedingsleer en Onderzoek bij de opleiding Voeding en Diëtetiek. Binnen het lectoraat Gewichtsmanagement doet ze onderzoek naar mogelijkheden om de behandeling van obese ouderen te optimaliseren en begeleidt ze afstudeerstudenten die meewerken aan de studies binnen dit project. Amely heeft een NWO promotiebeurs voor docenten ontvangen en werkt sinds augustus 2014 twee dagen per week aan haar promotieonderzoek. Contact: a.verreijen@hva.nl  

Viyan Rashid

Viyan Rashid (ir.) is docent in reguliere en alternatieve voedingsleer aan de opleiding Voeding en Diëtetiek. Hiernaast werkt zij aan haar promotieonderzoek binnen de ABCD naar de verschillende etnische en sociaal-economische groepen. Binnen dit onderzoek begeleidt ze afstudeerstudenten. Viyan heeft een NWO promotiebeurs voor docenten. Contact: v.rashid@hva.nl   

Robert Hemelink

Robert Memelink (drs. ir.) is bewegingswetenschapper en projectleider/onderzoeker in de PROBE-studie. In dit onderzoek worden de effecten van een gecombineerde voedings- en trainingsinterventie op spiermassabehoud tijdens afvallen bestudeerd bij oudere obese diabetespatiënten. Robert deed uitgebreide onderzoekservaring op bij Nutricia Research, waar hij meerdere interventies bij sporters, diverse patiëntengroepen en ouderen met functionele beperkingen heeft opgezet en uitgevoerd. Dit onderzoek is een TKI AGRI&FOOD Topsectoren project. Contact: r.g.memelink@hva.nl 

Martinet Streppel

Martinet Streppel (dr. ir.) is voedingskundig epidemioloog en docent Onderzoek bij de opleiding Voeding en Diëtetiek. Zij promoveerde in Wageningen op de effecten van een recente en een langdurige blootstelling aan leefstijl en voedingsfactoren op sterfte aan hart- en vaatziekten en de levensverwachting. Binnen het lectoraat Gewichtsmanagement coördineert zij een systematisch literatuuronderzoek naar de optimale eiwitinneming bij ziekenhuispatiënten, het PROSYST project. Tevens is zij betrokken bij diverse statistische analyses binnen het DIEET-project. Contact: m.t.streppel@hva.nl  

Tessa 

Tessa Dadema (MSc) is bewegingswetenschapper en docent bij de opleiding Oefentherapie bij de faculteit Gezondheid. Binnen het lectoraat Gewichtsmanagement werkt zij aan haar promotieonderzoek. Ze doet onderzoek naar het effect van een digitaal ondersteund thuistrainingsprogramma in combinatie met een eiwitrijk voedingssuplement op het fysiek functioneren van ouderen tijdens dagelijkse activiteiten (VITAMINE project). Daarnaast begeleidt ze studenten binnen het project. Contact: t.dadema@hva.nl  

Sumit 

Sumit Mehra (drs.) is psycholoog en informaticus. Hij is als docent-onderzoeker verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie (DMR) en doet (promotie)onderzoek binnen het Urban Vitality project VITAMINE dat het fysiek functioneren van ouderen beoogt te vergroten met een eiwitverrijkt en digitaal ondersteund bewegingsprogramma. Hierbij richt hij zich op de mogelijkheden van e-coaching en motiverende technologie (health apps en fitness trackers) die ouderen stimuleert om meer te bewegen. Contact: s.mehra@hva.nl  

Twan ten Haaf

Twan ten Haaf (MSc) is bewegingswetenschapper en analyseert binnen het lectoraat Gewichtsmanagement bestaande datasets en publiceert zijn bevindingen. Ook is hij betrokken bij de uitvoering van de PROBE-studie onder leiding van Robert Memelink. Daarnaast werkt hij aan de Vrij Universiteit aan een promotieonderzoek naar de onderliggende mechanismen van overtraining. Contact: t.p.g.ten.haaf@hva.nl

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 5 juli 2016