Hogeschool van Amsterdam

DIEET project

Diëtetiek: Effectief En Toekomstbestendig (DIEET-project)

Door de huidige marktontwikkelingen worden diëtisten gedwongen hun effectiviteit beter zichtbaar te maken aan hun klanten/financiers en zullen hun praktijk of onderneming doelmatiger moeten inrichten. In dit project staat de effectiviteit van de diëtetiek op korte en lange termijn centraal met de vraag hoe de diëtetiek kan vernieuwen en zodoende doelmatiger en toekomstbestendig worden.

DIEET logo

Doel onderzoek

De projectdoelstellingen van dit onderzoek zijn:

 1. Het meetbaar maken van de effectiviteit van de eerstelijns diëtetiek om aan de zorgverzekeraar en de klant duidelijk te maken welk resultaat kan worden verwacht. 
 2. Het beheersbaar maken van de effectiviteit van de eerstelijns diëtetiek, zodat continue gewerkt kan worden aan vernieuwing van het vakgebied diëtetiek.  

Methode

Het onderzoek heeft 3 fasen:  

 1. Onderzoek naar de succesfactoren van diëtistenpraktijken.
 2. Onderzoek naar korte en lange termijn effectiviteit van diëtetiek en het ontwikkelen van een 'feedback' instrument.
 3. Verspreiding en toepassen nieuwe kennis.    

Resultaten

Het project loopt van juli 2013 tot december 2015. We verwachten de eerste resultaten te publiceren in de zomer van 2015 en het hoofdartikel zal verschijnen in de loop van 2016.   

De beoogde resultaten van dit project zijn:  

 • De geboden dieetbehandeling wordt meetbaar en voorspelbaar, diëtisten kunnen hiermee beter hun dienst verkopen;
 • Kennis en methoden om de effectiviteit en doelmatigheid te vergroten in de diëtetiek praktijk;
 • Een handboek en digitale ondersteuning met vaardigheidscheck en e-learning module;
 • Kennis en ontwikkeling van nieuwe evaluatiemethoden, gericht op zowel korte als lange termijn.  

Daarnaast is het project gericht op intensivering van de samenwerking met de praktijk, door het ontwikkelen van een "Praktijk van de Toekomst".  

Het onderzoeksteam

De coördinatie van dit project is in handen van een projectteam vanuit het Lectoraat Gewichtsmanagement en het Kenniscentrum BSV: 

 • Peter Weijs, lector Gewichtsmanagement
 • Eva Leistra, projectleider
 • Jolien Klamer, onderzoeksmedewerker
 • Martinet Streppel, onderzoeksmedewerker
 • Anita Tump, praktijkcoördinator
 • Sander Bliekendaal, projectmanager Kenniscentrum BSV  

Vanuit de opleiding Voeding en Diëtetiek is docentonderzoeker Halime Ozturk nauw verbonden aan het project. In de uitvoering worden veel studenten van de opleiding Voeding en Diëtetiek betrokken in het kader van hun stage en afstuderen. Verder wordt er samengewerkt met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN), Vialente-Diëtheek, Careyn, Diëtistengroep Amsterdam, VU Medisch Centrum en diverse MKB'ers. Het project wordt gefinancierd door een SIA RAAK-MKB subsidie.  

Consortium DIEET

Stuurgroep DIEET-project. Vlnr: Anita Tump (Vialente-Diëtheek), Jolien Klamer (HvA), Floor Neelemaat (VUmc), Peter Weijs (HvA), Liesbeth Schuijs (VUmc), Willy Gilbert (DCN), Annemieke van Ginkel (Vialente-Diëtheek), Eva Leistra, Claudia Bolleurs (NVD) 

Meer informatie

Voor meer informatie:  e.leistra@hva.nl

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 27 januari 2016