Hogeschool van Amsterdam

Corporate Governance & Leadership

in finance and economics

Het lectoraat 'Corporate Governance & Leadership' richt zich op het huidige en toekomstige financiële stelsel, en de wijze waarop goed leiderschap daarin kan worden vormgegeven. Het lectoraat levert een bijdrage aan de kennisontwikkeling over de wijze waarop we onze financiële instellingen duurzaam kunnen inrichten.

De financiële sector neemt een prominente plaats in de regio van Amsterdam en in de internationale zakenwereld. De recente geschiedenis rond het functioneren van de sector en de kritische evaluatie daarvan is voor economie studenten belangrijk om greep te krijgen op het eigen vakgebied.

Het lectoraat levert een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en het verzorgen van onderwijs voor de financiële opleidingen en varianten binnen het domein. De onderzoekers van het lectoraat Corporate Governance & Leadership onderzoeken hoe professionals financiële instrumenten gebruiken voor duurzame economische groei. Hoe worden aannames gemaakt, hoe komen beslissingen tot stand en hoe moeten bedrijven gestructureerd worden om hun doel te bereiken.  

Het onderzoek binnen het lectoraat richt zich voornamelijk op: 

• de verbinding tussen de financiële wereld en de (reële) economie/ondernemers; good governance t.a.v. regelgeving en intern toezicht binnen financiële instellingen en bedrijven; 

• de doelstelling van een onderneming of financiële instelling; waar worden ondernemersdoor gedreven (omzet, winst, rendement en persoonlijk gewin, of is er ook aandacht voor focus op eerlijkheid, integriteit, samenwerking en rekenschap geven aan de buitenwereld); 

• Nieuwe instrumenten in finance en accounting voor ondernemerschap (bijvoorbeeld crowdfunding en andere nieuwe business modellen) ;

• het soort leiderschap dat nodig is in de financiële wereld en bedrijfsleven. 

Gepubliceerd door  CAREM 4 juni 2015