Hogeschool van Amsterdam

Perceptueel-motorische Talentontwikkeling

Het lectoraat Perceptisch-motorische Talentontwikkeling richt zich enerzijds op toegepast onderzoek betreffende talentontwikkeling in de sport onder 4 tot 20-jarigen van uiteenlopend niveau. Anderzijds focust het lectoraat op de verbetering van sportprestaties door de optimalisering van trainings- en leerstrategieën.

Belangrijke onderzoeksonderwerpen zijn zowel motorische ontwikkeling, leren in de sport en in het bijzonder de rol van visueel informatiegebruik om de kwaliteit van trainen en leren te verbeteren. Het wetenschappelijk praktijkonderzoek vindt vooral plaats binnen in zogenoemde field labs van het  Amsterdam Institute of Sport Science (AISS). In de field labs worden situaties nagebootst waarmee iedere (top)sporter te maken krijgt, en die zijn prestaties aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

Het onderzoek richt zich vooral op de volgende Educational field labs: 

  • Social field lab WeST (Welzijn door Slimme beweegTraining)
  • Almere Kenniscentrum voor Talent (AKT) (onderzoekslijn 1)
  • Sportpark Ookmeer en de sportzalen van Bewegen, Sport en Voeding (onderzoekslijn 2) voor het optimaliseren van leer- en trainingsmethoden, waarin het gebruik van visuele informatie een prominente rol speelt: ‘Hoe kan ik op een impliciete manier de visuele informatie leren gebruiken om het motorische leerproces van talenten te versnellen?’
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 30 mei 2016