Hogeschool van Amsterdam

HvA-Onderzoeksbeleid

Onderzoek is het tweede primaire proces van de HvA en de komende periode wil de HvA de wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek verder versterken door onderzoek steviger te positioneren in de instelling.

In het strategisch onderzoeksbeleid 2015-2020 wordt beschreven hoe de HvA die doelstelling wil bereiken. Verder vind je in het linkermenu van deze pagina informatie over de wijze waarop de HvA de kwaliteit van het onderzoek borgt en verbetert, het lectoren- en promovendibeleid, de onderzoeksraad en over het omgaan met onderzoeksdata (RDM).

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 28 maart 2018