Hogeschool van Amsterdam

Studentendecaan

Een studentendecaan geeft je informatie, advies of begeleiding bij je studieloopbaan of bij persoonlijke omstandigheden. Samen met de studentendecaan zoek je naar oplossingen en acties die leiden tot een verbetering in je persoonlijk functioneren en je studie.

Wat kan een studentendecaan voor je betekenen?

Vertrouwelijk  gesprek

Soms loop je vast, privé of in je studie. Hierover kun je vertrouwelijk praten met de studentendecaan.

Regelingen en voorzieningen

Een studentendecaan kan je ondersteunen bij het aanvragen van regelingen en voorzieningen. Bijvoorbeeld bij toetsen, de studiefinanciering, of advisering bij een dreigend negatief bindend studieadvies.

Kom op tijd!

Het is belangrijk dat je tijdig langskomt. Om snel contact te kunnen hebben, heeft de studentendecaan inloopspreekuren waarop je zonder afspraak terecht kunt. Soms heeft een studentendecaan ook telefonische spreekuren. Tijdens deze spreekuren worden je vragen of problemen kort besproken. Soms is dat al voldoende, andere keren wordt een vervolgafspraak gemaakt. Klik in de rechterkolom om de spreekuren te vinden voor jouw studielocatie.

Welke onderwerpen kun je met een studentendecaan bespreken?

Gepubliceerd door  Studentenzaken 16 januari 2015