Hogeschool van Amsterdam

Loket Beroep, Bezwaar en Klacht

Je wilt in beroep gaan tegen een besluit van de examencommissie of een bezwaar indienen bij een ander orgaan van de Hogeschool? Je hebt een klacht met betrekking tot ongewenst gedrag, misbruik van persoonsgegevens of over een betrokkene bij de Hogeschool van Amsterdam? Je wilt een klacht indienen met betrekking tot de gedragscode internationale studenten?

Het loket beroep, bezwaar en klacht registreert je beroep, bezwaar of klacht en stuurt deze door naar de persoon of het orgaan die je beroep, bezwaar of klacht in behandeling zal nemen.

Gepubliceerd door  Juridische Zaken 12 september 2016