Hogeschool van Amsterdam

EVC: Je werkervaring telt

EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties en is een procedure die gebruikt wordt om te bepalen of eerder opgedane werkervaring kan leiden tot vrijstellingen en/of versnelling van de deeltijdopleiding.

De EVC-procedure is interessant voor iedereen die met een deeltijd hbo-opleiding wil starten en die relevante kennis en (werk)ervaring heeft opgedaan op hbo-niveau. Dit wordt vastgesteld in een assessment.

Kom ik in aanmerking voor EVC

Stappenplan en kosten

Vragen/Contact

Gepubliceerd door  Dienst Studentenzaken 22 april 2015