Hogeschool van Amsterdam

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over de selectie? Bekijk de veelgestelde vragen.

Doel selectie

Selectie wordt toegepast als de opleiding een beperkt aantal opleidingsplaatsen heeft (numerus fixus) vanwege een krappe arbeidsmarkt, tekort aan stageplaatsen op hbo-niveau of beperkte faciliteiten bij de opleiding zoals laboratoria. Wanneer niet iedereen die de opleiding wil doen geplaatst kan worden, is het in ieders belang dat de beschikbare plaatsen worden toegewezen aan de meest geschikte studenten. Daarom voert de opleiding een selectie uit onder alle aankomende studenten die zich op uiterlijk 15 januari hebben aangemeld.

Wanneer er minder aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen op 15 januari, vindt er geen selectie plaats. Alle studenten die zich voor 15 januari hebben aangemeld in Studielink, worden in plaats daarvan uitgenodigd voor een studiekeuzecheck. De studiekeuzechecks vinden plaats op dezelfde data die je al in je agenda had gezet voor de selectie en het programma is ongeveer hetzelfde. Deelname aan die studiekeuzecheck is verplicht! Als je deelneemt, krijg je op 15 april naast je rangnummer meteen een plaats aangeboden. Van de HvA ontvang je de resultaten en een studiekeuzeadvies.

Terug naar boven

 

Datum selectie

De meeste selectiedagen zijn tussen 15 januari en 1 april, in een enkel geval is er al eerder een selectiedag in december voor vroege aanmelders. Elke fixus-opleiding biedt tenminste twee verschillende data aan. De exacte data vind je bij de opleiding van jouw keuze op hva.nl/selectie. Daar vind je ook informatie over de selectieprocedure, het programma van de selectiedag en hoe je kunt voorbereiden.

Als je binnen de Europese Unie woont, mag de opleiding volgens de wet van je vragen wel naar Nederland te komen voor de selectiedag.  
Na je verzoek tot inschrijving in Studielink krijg je de vraag om je aan te melden voor een selectiedag. Je kunt dan kiezen voor de optie “ik verblijf in het buitenland.” De opleiding neemt daarna contact met je op voor de verdere procedure. De meeste opleidingen bieden de mogelijkheid om colleges ook online te bekijken en de toetsen – onder strikte voorwaarden – online te maken.

Aankomend studenten uit het Nederlands Caribisch gebied doen mee aan de selectie, maar hoeven daar niet speciaal voor naar Nederland te komen.
Je maakt dezelfde huiswerkopdrachten als alle andere studenten. De opleiding maakt een afspraak met je hoe je op afstand de toetsen kunt maken, en voert zo nodig een (Skype)gesprek met je. Als je wel naar Nederland wilt komen voor de selectie, is dat natuurlijk ook prima.

Ja, je bent verplicht om te komen. Zonder deelname aan de selectie krijg je geen rangnummer en geen plaats aangeboden en kun je in september niet starten met de opleiding.

Deelname aan de selectie is verplicht. De fixus-opleidingen van de HvA bieden de selectie tenminste op twee, soms zelfs op meer momenten aan. Die data zijn vanaf 1 september 2016 bekend gemaakt, zodat je er alvast rekening mee kon houden in je agenda. Als je op geen van de selectiedagen aanwezig kunt zijn, kun je helaas niet starten met de opleiding in september.

Tip: Zorg er voor dat je zo snel mogelijk jouw voorkeursdatum voor de selectiedag aangeeft. In de e-mail die je ontvangt van de opleiding na je verzoek tot inschrijving in Studielink kun je lezen hoe dat moet.

Terug naar boven

 

Aanmelden en afmelden

Na je verzoek tot inschrijving in Studielink vind je in de eerste e-mail van de HvA de uitnodiging om een datum te kiezen waarop jij de selectiedag wilt doen. Er is een beperkt aantal plaatsen per dag beschikbaar. Het kan dus voorkomen dat de dag van jouw voorkeur al vol is. Daarom is het verstandig om alle data al in je agenda te reserveren en snel te reageren op de uitnodiging. Kijk bij de opleiding van jouw keuze op hva.nl/selectie voor de exacte data.

Deelname aan de selectie is verplicht. De fixus-opleidingen van de HvA bieden de selectie tenminste op twee, soms zelfs op meer momenten aan. Die data zijn vanaf 1 september 2016 bekend gemaakt, zodat je er alvast rekening mee kon houden in je agenda. Als je op geen van de selectiedagen aanwezig kunt zijn, kun je niet starten met de opleiding in september.

Tip: Zorg er voor dat je zo snel mogelijk jouw voorkeursdatum voor de selectiedag aangeeft. In de e-mail die je ontvangt van de opleiding na je verzoek tot inschrijving in Studielink kun je lezen hoe dat moet.

Een eenmaal gekozen datum voor de selectiedag kun je nog veranderen. Afhankelijk van de opleiding kan dit een week tot twee weken van te voren. Daarna kan dit niet meer en wordt er van je verwacht dat je aanwezig bent. Als jij al had gekozen voor de laatste selectiedag die de opleiding organiseert, is er helaas geen mogelijkheid meer voor deelname aan de selectie. Heb je een goede en aantoonbare reden dat je niet kunt komen, zoals ernstige ziekte of een sterfgeval in de familie, neem dan contact op met de opleiding via het Digitaal Servicepunt.

Heb je een goede en aantoonbare reden voor je afwezigheid, zoals ernstige ziekte of een sterfgeval in de familie, neem dan contact op met de opleiding. In de e-mail die je ontvangt als je niet aanwezig bent geweest, staat een link naar een formulier. Dat vul je in met de reden waarom je er niet was, en je levert het bewijs aan. Als jouw reden geldig is, krijg je een nieuwe kans om mee te doen. Is er geen selectiedag meer, dan probeert de opleiding naar een oplossing te zoeken. Er is geen garantie dat dat in alle gevallen mogelijk is.

Heb je in het verleden al eens meegedaan aan een selectie voor dezelfde opleiding (hieronder vallen ook deelnames aan de loting in voorgaande jaren) dan tellen deze pogingen mee als ‘selectiepogingen’. Er wordt ook wel gesproken over ‘historische deelnames’. Het aantal selectiepogingen is van belang omdat je aan een opleiding met een beperkt aan plaatsen (numerus fixus) bij de HvA maar twee keer mag deelnemen aan de selectie van dezelfde opleiding.

Tip: controleer jouw geregistreerde selectiepogingen in Studielink.

Wanneer je na 15 januari een actief verzoek tot inschrijving hebt voor een fixusopleiding, dan wordt dit als selectiepoging geteld, óók als je daarna niet deelneemt aan de selectie! Heb je je twee selectiepogingen bij de HvA verbruikt, en wil je de opleiding toch graag gaan volgen, dan kun je nog één selectiepoging doen bij dezelfde opleiding bij een andere hogeschool. Het landelijk maximum voor selectiepogingen is namelijk drie per opleiding.

Terug naar boven

 

Procedure selectie

De procedure verschilt per opleiding. De meeste opleidingen geven een of meer opdrachten die je vooraf thuis moet doen. Die opdrachten krijg je ruim op tijd (een week tot twee weken, soms nog eerder) voor de selectiedag, toegestuurd. Houd dus rekening in je agenda dat je daar een aantal uren tijd voor hebt.

Op de dag zelf krijg je een of meer colleges en vaak ook een praktijkopdracht die je meestal samen met andere aankomende studenten uitvoert. Daarna maak je tenminste twee toetsen. En natuurlijk is er daarnaast ook gelegenheid kennis te maken met docenten en je aanstaande medestudenten. Bij enkele opleidingen wordt ook een gesprek met je gevoerd.

Kijk voor de precieze invulling van de selectieprocedure en het programma van de selectiedag bij de opleiding van jouw keuze op hva.nl/selectie.

Het programma wordt ten minste twee weken voor de selectiedag per e-mail verstuurd. Hierin staat beschreven wat het huiswerk is en hoe je je kunt voorbereiden. Begin hier op tijd mee en reserveer een aantal uren in je agenda voor het huiswerk.

Terug naar boven

 

Uitslag selectie

Dat verschilt iets per opleiding. Je rangnummer wordt in het algemeen bepaald door het (gewogen) gemiddelde van de toetsen die je hebt gemaakt. Bij enkele opleidingen tellen ook andere opdrachten mee, bijvoorbeeld de huiswerkopdracht of de uitkomsten van een vragenlijst of een gesprek. Je plaats op de ranglijst wordt bepaald door jouw gemiddelde te vergelijken met dat van de andere deelnemers aan de selectie. Hoe hoger jouw gemiddelde, des te lager je rangnummer. De deelnemer met het hoogste gemiddelde krijgt rangnummer 1. Met een laag rangnummer heb je meer kans op een plaats.

Heb je meegedaan aan de selectie voor Forensisch Onderzoek, Fysiotherapie of Toegepaste Psychologie? Op 15 april krijg je een e-mail van de HvA (op het e-mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven) met de uitslag van de selectie. Hierin staan je toetsresultaten.

Heb je meegedaan aan de selectie voor AMFI-Amsterdam Fashion Institute? Je ontvangt de door jou behaalde resultaten uiterlijk vier weken na de selectiedag per e-mail.

Voor alle opleidingen geldt dat je op 15 april het rangnummer van Studielink ontvangt per e-mail.

Let op: e-mails kunnen in je SPAM terecht komen. Controleer deze box regelmatig.

Valt jouw rangnummer binnen het aantal opleidingsplaatsen van de opleiding? Dan krijg je op 15 april meteen een plaats aangeboden via Studielink in een apart bericht (e-mail). Je hebt daarna twee weken tijd om deze plaats te accepteren in Studielink. Daarna kun je je inschrijving voltooien volgens het stappenplan.

Valt jouw rangnummer op 15 april buiten het aantal opleidingsplaatsen, dan moet je afwachten of je alsnog een plaats krijgt aangeboden. Dat kan bijvoorbeeld als andere deelnemers aan de selectie hun plaats niet accepteren omdat ze gezakt zijn voor hun eindexamen of toch een andere opleiding willen gaan doen. Kijk op 15 april bij de opleiding (via hva.nl/selectie) hoe groot jouw plaatsingskansen zijn.

Studielink biedt de vrijgekomen plaatsen meteen na het moment dat ze vrijkomen aan de volgende student op de ranglijst aan. Dat kan al zijn op 1 mei als enkele studenten die op 15 april een plaats aangeboden hebben gekregen, hun plaats niet binnen twee weken hebben geaccepteerd. De laatste datum waarop de HvA nog plaatsen laat aanbieden door Studielink is 15 augustus.

Controleer eerst in Studielink of je nog een selectiepoging over hebt voor deze opleiding. Als dat het geval is, kun je aan de opleiding vragen om jouw resultaten volgend jaar mee te wegen bij het samenstellen van de ranglijst. Als de opleiding daarmee akkoord gaat, kun je vervolgens de plaats die jou nu is aangeboden weigeren in Studielink.

Let op: je krijgt volgend jaar niet automatisch hetzelfde rangnummer als dit jaar. Het risico dat je een hoger nummer krijgt en daarmee minder kans op een plaats, is voor jou. Als de opleiding de selectieprocedure verandert en volgend jaar andere criteria hanteert, zal je opnieuw mee moeten doen aan de selectie.

Terug naar boven

 

(Kans op) plaatsing

Dat verschilt iets per opleiding. Je rangnummer wordt in het algemeen bepaald door het (gewogen) gemiddelde van de toetsen die je hebt gemaakt. Bij enkele opleidingen tellen ook andere opdrachten mee, bijvoorbeeld de huiswerkopdracht of de uitkomsten van een vragenlijst of een gesprek. Je plaats op de ranglijst wordt bepaald door jouw gemiddelde te vergelijken met dat van de andere deelnemers aan de selectie. Hoe hoger jouw gemiddelde, des te lager je rangnummer. De deelnemer met de allerbeste prestaties krijgt rangnummer 1. Met een laag rangnummer heb je meer kans op een plaats.

Op de website van de opleiding vind je na 15 april informatie over je kans op plaatsing. Heb je op 15 april een rangnummer dat hoger is dan de capaciteit van de opleiding, dan hangt jouw kans op een plaats af van het aantal studenten met een lager nummer dat zich weer terugtrekt of zakt voor hun eindexamen. De HvA biedt tot uiterlijk 15 augustus de vrijgekomen plaatsen aan.

Een voorbeeld: als het aantal plaatsen bij de opleiding 100 is, en jij hebt rangnummer 102, dan is de kans dat je alsnog redelijk snel een plaats krijgt aangeboden, vrij groot. Heb je nummer 124, dan is die kans kleiner, maar kun je tot 15 augustus afwachten of er nog plaats voor je is. Heb je nummer 186, dan is de kans dat je nog een plaatsje krijgt, zeer klein.

Dan kun je niet starten met de opleiding. Maar omdat je vóór 1 mei een verzoek tot inschrijving hebt gedaan in Studielink voor de numerus fixus-opleiding of een willekeurige andere opleiding in Nederland, kun je je bij de HvA in dat geval nog inschrijven t/m 15 augustus voor een andere opleiding. Voor deze alternatieve opleiding word je na je verzoek tot inschrijving in Studielink door de opleiding uitgenodigd voor de verplichte studiekeuzecheck.

Terug naar boven

 

Inschrijfdeadline (andere) opleiding

  • Opleidingen met een beperkt aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus) en selectie: uiterlijk op 15 januari 2017.
  • Voltijd opleidingen: uiterlijk op 1 mei 2017.
  • Deeltijd- en duale opleidingen: bij voorkeur voor 1 mei, maar uiterlijk op 15 augustus 2017.
  • Opleidingen met een eigen toelatingsprocedure: 1 maart 2017.
  • Master opleidingen verschilt per master: bekijk op hva.nl/masters.

Stuur een e-mail vóór 15 januari naar de studentenadministratie (csa@hva.nl) dat je geen DigiD hebt. Je moet dan een nieuwe DigiD aanvragen (dit duurt 5 werkdagen). Als je je nieuwe DigiD hebt, schrijf je dan in voor de opleiding. Als deze inschrijving ontvangen is, zorgt de studentenadministratie dat je wordt geplaatst voor een selectiedag. Let op: je krijgt eerst een e-mail dat je niet meer mee kunt doen aan de selectie. Deze kun je negeren, mits je je houdt aan de bovenstaande regels.

Terug naar boven

 

Overige vragen

Probeer er eerst met de opleiding uit te komen door contact op te nemen via het Digitaal Servicepunt. Is dat niet gelukt of ben je niet tevreden? Dan kun je een bezwaar indienen tegen een besluit via het Loket Beroep Bezwaar en Klacht.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 9 januari 2017