Hogeschool van Amsterdam

Studiefinanciering

Studenten in het hoger onderwijs kunnen, onder bepaalde voorwaarden, studiefinanciering ontvangen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Veranderingen in studiefinanciering

De Eerste Kamer heeft op 20 januari 2015 ingestemd met het Wetsvoorstel studievoorschot. Vanaf studiejaar 2015-2016 gelden er andere regels voor studiefinanciering. Krijg je in september 2015 voor het eerst studiefinanciering voor hbo of wo? Dan ga je vallen onder het leenstelsel.

Studenten die al voor 1 september 2015 studiefinanciering voor hbo of wo kregen, behouden hun oude rechten voor de nominale duur van de opleiding en vallen niet onder het leenstelsel. Ook als ze tijdelijk stoppen met hun studie of switchen.

Master

Als je na bachelor in september  2015 voor het eerst gaat beginnen aan een master, krijg je voor die master te maken met het nieuwe stelsel.

Financieel Studieplan

Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 is er veel veranderd. Dat maakt het voor studenten lastig om in te schatten hoe zij hun inkomsten en uitgaven zo goed mogelijk in balans kunnen houden. Om hen hierbij te helpen heeft het NIBUD het Financieel Studieplan opgesteld.

Het Financieel Studieplan:

  • helpt studenten bewuster om te gaan met geld;
  • geeft snel inzicht in inkomsten en uitgaven;
  • geeft de mogelijkheid inkomsten en uitgaven te vergelijken met andere studenten;
  • geeft inzicht in de lening en hoeveel terug te betalen aflossingen;
  • biedt handvatten om in gesprek te gaan over de studiefinanciën;
  • en biedt een kijkje in de financiële toekomst.

Het Financieel Studieplan is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Nibud, DUO, LSVb, ISO, LKvV, NJR, LAKS, JOB, CNV Jongeren, FNV Jong, Fonds 21 en Stichting Goede doelen Nh1816.

Gepubliceerd door  Dienst Studentenzaken 10 juni 2016