Hogeschool van Amsterdam

Deficiëntietoets M & O

Met de deficiëntietoets Management & Organisatie werk je je deficiëntie weg, als Management & Organisatie ontbreekt in je havo- of vwo-profiel.

 • Voor aankomende HvA-studenten die geen Management & Organisatie in het havo- of vwo-profiel hebben, maar willen starten met een opleiding waarbij Management & Organisatie een toelatingseis is (deficiënt).

 • De toetsdata en tijden zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
 • Elke onvoldoende mag éénmaal kosteloos herkanst worden, uitsluitend op het aangegeven herkansingsmoment in dezelfde maand.
 • Ongeveer 5 werkdagen voor aanvang van de toets ontvang je per e-mail een uitnodiging met daarin alle benodigde informatie.

Deficiëntietoets I - Aanmelden niet meer mogelijk

Toetsdagen Donderdag 28 april 2016 (toets)
Maandag 9 mei 2016 (herkansing)
Tijden

18.00 – 20.00 uur

Uiterste aan-
en afmelddatum

21 maart 2016

Deficiëntietoets II - Aanmelden niet meer mogelijk

Toetsdagen 

Maandag 11 juli 2016 (toets)
Maandag 18 juli 2016 (herkansing)

Toetstijd

Toets: 18.00 – 20.00 uur
Herkansing: 14.00-16.00 uur

Uiterste aan-
en afmelddatum

8 juni 2016

Toets

 • 2 uur

Het examen toetst cijfermatig inzicht en economische berekeningen. Economische begrippen moet je kennen in de context van de (cijfermatige) opgaven. De toets behandelt alle hoofdstukken uit de syllabus Management & Organisatie (zie onder 'voorbereiden'):

 • basisberekeningen en de calculator
 • procenten
 • interestberekeningen
 • gemiddelden
 • kosten
 • directe en indirecte kosten
 • kosten en kostprijs
 • kosten en resultaat
 • financieel plan deel 1
 • financieel plan deel 2
 • kengetallen

Let op: Gebruik een syllabus die na september 2014 is afgegeven. 

40 meerkeuzevragen

Bereid je zelfstandig voor met de Syllabus Management & Organisatie.
Kosten € 29.50 en verkrijgbaar bij: 

 • Studystore Fraijlemaborg
  Fraijlemaborg 133 / 1102 CV Amsterdam
  Tel: 088-2030318 / E-mail: hes.amsterdam@studystore.nl
  www.studystore.nl, geef bij online bestellen het volgende aan 
  Hogeschool van Amsterdam
  2015-2016
  Faculteit Business en Economie 
  Deeltijd FBE syllabus Management & Organisatie 

  Syllabus Management & Organisatie

Voorbeeldexamen

Een voorbeeldexamen is beschikbaar.

Je bent geslaagd voor deze toets bij minimaal een 6.

 • Het gebruik van een rekenmachine is toegestaan.
 • Het gebruik van een grafische rekenmachine is niet toegestaan.

Heb je recht op examentijdverlenging in verband met een functiebeperking? Stuur dan een kopie van de verklaring van een erkend professional mee met je aanmelding.

Kosten en betaling

€ 75,-, inclusief één herkansing
Maak dit bedrag over op:
NL52DEUT0428925111 t.n.v. Hogeschool van Amsterdam
Onder vermelding van KP230102, deficiëntietoets Management & Organisatie en voor- en achternaam kandidaat

Aanmelden

Bij je digitale aanmelding stuur je mee:

 • Een betaalbewijs
 • Een kopie legitimatiebewijs

 • Annuleer je vóór de uiterste aan- en afmelddatum, dan wordt het inschrijfgeld teruggestort, onder aftrek van €25,- administratiekosten.
 • Annuleer je na deze datum, dan krijg je geen geld terug.

 • Deelname aan de  Studiekeuzecheck is verplicht
 • Aanmelden voor de deficiëntietoets Management & Organisatie staat los van inschrijving voor de HvA-opleiding

Gepubliceerd door  Dienst Studentenzaken 14 juli 2016