Hogeschool van Amsterdam

Examentraining Engels

Met deze training bereid je je voor op het onderdeel Engels van het 21+-toelatingsonderzoek. Deze training is niet geschikt voor de vaktoets van de opleiding leraar Engels.

Voor 21 +-kandidaten die zich met een training voorbereiden op het onderdeel Engels (m.u.v. kandidaten vaktoets lerarenopleiding Engels).

 • Minimaal aantal deelnemers per examentraining: 10
 • De lesdata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Examentraining I - Aanmelden niet meer mogelijk

Lesdagen  Dinsdag 1 december 2015
Dinsdag 8 december 2015
Dinsdag 15 december 2015
Dinsdag 5 januari 2016
Lestijden 18.00 - 21.00 uur

Uiterste aan-
en afmelddatum

Maandag 16 november 2015

Examentraining II - Aanmelden niet meer mogelijk

Lesdagen  Dinsdag 9 februari 2016
Dinsdag 16 februari 2016
Dinsdag 23 februari 2016
Dinsdag 1 maart 2016
Lestijden 18.00 - 21.00 uur

Uiterste aan-
en afmelddatum

Maandag 25 januari 2016

Examentraining III - Aanmelden niet meer mogelijk

Lesdagen  Dinsdag 12 april 2016
Dinsdag 19 april 2016
Dinsdg 26 april 2016
Dinsdag 10 mei 2016
Lestijden 18.00 - 21.00 uur

Uiterste aan-
en afmelddatum

Maandag 28 maart 2016

Examentraining IV - Aanmelden niet meer mogelijk

Lesdagen  Dinsdag 17 mei 2016   van 18.00-21.00 uur
Zaterdag 21 mei 2016 van 10.00-13.00 uur
Dinsdag 24 mei 2016   van 18.00-21.00 uur
Dinsdag 31 mei 2016   van 18.00-21.00 uur

Uiterste aan-
en afmelddatum

Maandag 2 mei 2016

Inhoud examentraining

 • leesstrategieën;
 • herkennen van tekststructuur en signaalwoorden;
 • onbekende woordbetekenissen afleiden uit de context;
 • hoofdzaken van bijzaken scheiden;
 • woordenboekgebruik en strategieën ter vergroting van woordenschat;
 • oefenexamens;
 • schrijven van een brief.

Leerdoelen

 • lange en complexe Engelse artikelen of teksten lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen en waarin de schrijvers een bepaalde houding of standpunt innemen;
 • duidelijk gestelde antwoorden geven op open vragen over deze teksten;
 • strategisch beantwoorden van multiple choice vragen over deze teksten;
 • schrijven van een informele Engelse brief op B1 niveau.

Materiaal en werkvorm

 • Er wordt gewerkt met materialen op eindniveau havo 5 (ERK B1-B2).
 • De docent maakt gebruik van (delen van) eerdere toelatingstoetsen en extra oefenmateriaal.
 • De kandidaat dient zelf een Engels-Nederlands woordenboek mee te nemen.

Studiebelasting

 • De totale studiebelasting is 27 uur: 12 contacturen en 15 uur zelfstudie.

Je wordt voorbereid op de taaltoets Engels van het 21 +-toelatingsexamen. De training leidt niet tot een hoger taalniveau.

€ 225,- , exclusief deelname aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Overmaken op:
NL52DEUT0428925111 t.n.v. Hogeschool van Amsterdam
o.v.v. KP230102, Engels en jouw voor- en achternaam.

Bij je aanmelding dien je het volgende te uploaden:

 • een betaalbewijs;
 • een kopie legitimatiebewijs.

 • Annuleren is alleen mogelijk tot de afmelddatum.
 • Als je daarna je aanmelding intrekt, brengen wij 50% van de kosten in rekening.
 • Na aanvang van de training is geen restitutie meer mogelijk. Ook niet gedeeltelijk.
 • Mocht de training niet doorgaan vanwege te weinig kandidaten, dan wordt het gehele bedrag gerestitueerd.

Je aanmelding voor de examentraining Engels staat los van je:

 • aanmelding voor het 21+-toelatingsonderzoek;
 • aanmelding voor een opleiding aan de HvA;
 • deelname aan Studiekeuzecheck is voor 21+ kandidaten verplicht.

Gepubliceerd door  Dienst Studentenzaken 2 mei 2016