Hogeschool van Amsterdam

Aanvraagformulier Filmen en fotograferen op de HvA

Gelieve onderstaand formulier in te vullen om toestemming aan te vragen voor het filmen of fotograferen op locaties van de UvA.

De HvA honoreert aanvragen waarbij sprake is van een directe relatie met de hogeschool, zoals een interview met een docent van de HvA of verslaglegging van een activiteit aan de HvA.

Let op:
• Verzoeken van commerciële partijen / voor commercieel gebruik worden niet ingewilligd.
• Aanvragen worden in behandeling genomen wanneer ze minimaal een week vóór de gewenste opnamedatum zijn ingediend.