Hogeschool van Amsterdam

Representatiekosten

Representatiekosten zijn kosten die worden gemaakt met een zakelijk doel (bijv. werkbespreking tijdens lunch) of met een werkgerelateerd sociaal doel (bijv. etentje met opleiding aan eind van studiejaar of een attentie voor een collega).

Er wordt onderscheid gemaakt tussen representatiekosten die zijn gemaakt ten behoeve van HvA-personeel en representatiekosten die zijn gemaakt ten behoeve van externe relaties/derden.

Voor het declareren van representatiekosten is het van belang dat je een heldere omschrijving geeft van de kosten (aard, doel, datum) en originele bewijsstukken meestuurt. Vergoeding van representatiekosten vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten, met inachtneming van de fiscale voorschriften.

Gepubliceerd door  Administratief Centrum 17 juni 2015