Hogeschool van Amsterdam

Reis- en Verblijfkosten Professionalisering

Reis- en verblijfkosten die worden gemaakt voor professionaliseringsactiviteiten of een bezoek aan een congres of seminar in het kader van professionalisering worden op dezelfde wijze vergoed als bij een binnenlandse of buitenlandse dienstreis.

Belangrijk is dat je deze kosten op het declaratieformulier declareert in de categorie “Reis- en verblijfkosten i.v.m. professionalisering”.  Uiteraard geldt ook voor deze kosten dat bewijsstukken moeten worden meegestuurd met de declaratie.

Gepubliceerd door  Administratief Centrum 13 oktober 2015