Hogeschool van Amsterdam

Professionaliseringskosten

Professionaliseringskosten zijn kosten voor het volgen van studies, trainingen, maatwerktrajecten e.d. Denk aan kosten voor inschrijving, collegegeld, lesmateriaal of examengeld.

Soms worden professionaliseringskosten volledig vergoed en soms voor een bepaald percentage. De hoogte van de vergoeding hangt af van de afspraken die je daarover hebt gemaakt met je leidinggevende (budgethouder). 

Zorg bij het declareren van deze kosten voor een duidelijke omschrijving (aard, doel, datum) en voeg de originele bewijsstukken bij.

NB 1: Reis- en verblijfkosten in verband met professionaliseringsactiviteiten zijn eveneens professionaliseringskosten, maar deze kosten worden gedeclareerd in de categorie “Reis- en verblijfkosten i.v.m. professionalisering”.

NB 2: Kosten voor het bezoeken van een congres, workshop of seminar kunnen  ook professionaliseringskosten zijn. In het geval dat de kosten gemaakt zijn in het kader van professionalisering kunnen deze kosten worden gedeclareerd in de categorie “Congressen en seminars professionalisering”.

Gepubliceerd door  Administratief Centrum 5 januari 2016