Hogeschool van Amsterdam

Overige kosten

Onder overige kosten vallen de kosten die niet onder een van de vorige categorieën geschaard kunnen worden.

Het gaat hier bijvoorbeeld om kosten voor noodzakelijk aan te schaffen lesmateriaal vanwege de onderwijsuitvoering van de HvA (boeken, readers), kosten voor aankleding van een open dag (bloemen, een plant), of andere kosten ten behoeve van uitoefening van de functie. Ook verhuiskosten die gemaakt worden op basis van de cao hbo, worden onder deze noemer gedeclareerd (zie voor meer informatie hierover het Declaratieoverzicht). Denk eraan de originele bewijsstukken met de declaratie mee te sturen.

Bestellen
Kijk bij ‘Bestellen OrderDirect’ of je zaken via het secretariaat of bedrijfsbureau digitaal kunt laten bestellen. Dat voorkomt dat je zelf kosten moet maken die je later moet declareren.

 

Gepubliceerd door  Administratief Centrum 21 maart 2016