Hogeschool van Amsterdam

Best practice: MediaLAB Amsterdam

De creatieve kracht van interdisciplinaire teams.

MediaLAB Amsterdam is onderdeel van CREATE-IT applied research, het Kenniscentrum van het domein Digitale Media en Creatieve Industrie (DMCI). In kleine interdisciplinaire teams werken studenten in 20 weken tijd naar werkende prototypes toe.

Doel

Het doel van MediaLAB Amsterdam is het ontwerpen en onderzoeken van innovatieve oplossingen. Met een sterke focus op maatschappelijke relevantie en betekenis van nieuwe digitale media. Het biedt gemotiveerde studenten een intensief, maar gestructureerd programma waarin door middel van experimenterend, ontwerpend en toegepast onderzoek een antwoord wordt gezocht op een actuele uitdaging. 'De gehanteerde methodiek is een eigen combinatie van Scrum/Agile en design thinking. De projectteams zijn multidisciplinair van karakter en kennen een internationale en multiculturele oriëntatie. Ieder team rondt de projectfase af met een researchposter en presenteert een werkend prototype. De werkzaamheden worden zowel op de campus als bij de projectpartners uitgevoerd. 

Visie

De visie van MediaLAB Amsterdam is dat ze geloven in de creatieve kracht van de interdisciplinaire teams. De combinatie van verschillende werk- en denkwijzen draagt bij aan het ontwerpproces en aan de relevante inzet van digitale media. Nog voordat het begrip 21st century skills in onderwijsland werd geïntroduceerd, stimuleerde de werkwijze van het MediaLAB Amsterdam (opgericht in 2004) de ondernemende, probleemoplossende en creatieve beroepshouding van studenten.

Studenten zijn erg tevreden over de combinatie van theorie, praktijk, onderzoek, conceptueel denken en projectmanagement. Ook blijkt de studenttevredenheid uit de intensieve betrokkenheid van alumni. Zij worden als expert betrokken bij nieuwe projectrondes. Niet alleen kunnen deze experts de groepen studenten inhoudelijk ondersteunen bij de realisatie van hun projecten, maar de alumni weten als ervaringsdeskundige ook goed te sturen op de groepsdynamiek binnen de projectgroepen. Alumni krijgen ook de kans om hun leertraject door te zetten door deel te nemen aan aan cross-cultural design projecten in een uitwisseling met een vergelijkbaar onderzoekslab zoals Fields of View in Bangalore, India of Innovation Studio Fukuoka in Japan.

Lessons Learned

In dit lab is het cruciaal is dat studenten zich eigenaar voelen van de projecten. Het kweken van verantwoordelijkheidsgevoel begint bij het wegtrekken van ECTS bij losse onderdelen van de projecten. Studenten leren zo het groepsproces, het creatieve proces en het eindproduct als geheel te laten ervaren.  Als er aan ieder verslag of aan iedere mijlpaal credits hangen, haken studenten sneller af. Het MediaLAB Amsterdam houdt studenten verantwoordelijk voor de geleverde diensten, deelname, processen en producten door ze in dienst te nemen. Studenten krijgen een stagevergoeding en kunnen ontslagen worden, al komt dit in de praktijk niet vaak voor. Een andere geleerde les gaat over het experimentele karakter van het MediaLAB Amsterdam. Als je derden bedient, en opdrachten uit het werkveld aanneemt, moet je ervoor waken dat je niet als goedkoop alternatief voor reguliere dienstverlening wordt gebruikt. Het creatieve proces en het leerproces nemen in de productie van prototypes uiteraard een centrale plek in, en daar moeten de opdrachtgevers goed van op de hoogte zijn. Ten slotte moet het interdisciplinaire karakter van het lab gerespecteerd en gewaarborgd worden. Een interdisciplinaire werkomgeving als het MediaLAB Amsterdam moet in staat zijn een eigen cultuur en karakter te vormen en te houden.  Daarbij is het niet belangrijk welk domein, welke opleiding of welk land het leeuwendeel van de studenten aanlevert, wel is het belangrijk dat iedere student zich welkom/creatief/productief voelt. 

Succesfactoren

De hoge lat. Ondanks de diverse achtergronden en disciplines van studenten voldoen zij allemaal aan de eisen die het MediaLAB Amsterdam stelt aan hun motivatie. Van studenten wordt fulltime toewijding aan het proces, de producten en teams verwacht. 

Kopieerbaar

De principes onder MediaLAB Amsterdam zijn in grote lijnen te kopiëren naar andere instellingsdelen en opleidingen. Het werken aan opdrachten voor partners uit het werkveld in interdisciplinaire teams met coachende en begeleidende docenten past bij iedere opleiding met een vragend werkveld. De combinatie van Scrum/Agile, design thinking en het gebruik van de design methods toolkit in deze processen kan ook buiten de creatieve opleidingen ingezet worden. De waarde van het opleiden van Scrum/Agile adepts kan per opleiding beoordeeld worden. Maar de focus op structuur, resultaat en zelfsturing is toepassing op bijna iedere denkbare multidisciplinaire setting. 

Nieuwsgierig?

Neem dan contact op met Bram van der Kruk, b.van.der.kruk@hva.nl

6 maart 2015