Hogeschool van Amsterdam

Studentbetrokkenheid

HvA Onderwijsconferentie - 7 april 2016

Als een student zich betrokken voelt bij zijn opleiding, is de kans groter dat hij of zij die succesvol doorloopt. ‘Studentbetrokkenheid’ is dan ook een thema dat heel veel HvA'ers aanspreekt, zo bleek op de Onderwijsconferentie op 7 april. Die vormde voor de aanwezigen dé gelegenheid om te onderzoeken hoe wij de betrokkenheid van onze studenten kunnen versterken.

Met studentbetrokkenheid bedoelen we de betrokkenheid van studenten bij hun leerproces. Deze betrokkenheid is sterk als studenten zich verbonden voelen op drie niveaus: in de klas, de opleiding en de instelling. En kan verder groeien als studenten op die verschillende niveaus daadwerkelijk invloed mogen, kunnen en willen uitoefenen. De betrokkenheid van studenten uit zich in gedrag, gevoel en kennis.

Over de HvA Onderwijsconferentie

De HvA Onderwijsconferentie is een dag van, voor en met HvA-medewerkers en studenten. Het is een dag om elkaar te ontmoeten én een dag om onze kennis over een actueel onderwijsthema te delen en vergroten. Deze editie vormt de HvA Onderwijsconferentie dé gelegenheid om samen te onderzoeken hoe wij kunnen bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid van onze studenten.

Terugblik HvA Onderwijsconferentie 2016

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 11 april 2016

OC2016 in beeld

Keynote Louise Elfers

Klankkast video's

HvA OC2016 na afloop