Hogeschool van Amsterdam

Sociaal Juridische Dienstverlening

Sociaal-Juridische Dienstverlening. Bachelor, voltijd

Tijdens de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) leer je een brug te slaan tussen de mens en het recht. Het recht komt aan bod rondom thema's als arbeid en inkomen en criminaliteit en veiligheid. Daarnaast is er ruime aandacht voor communicatieve vaardigheden en leren in de praktijk.

HvA SJD

Het onderwijsprogramma van SJD bestaat uit vier blokken met verschillende onderwijsvormen zoals hoorcolleges, individuele begeleiding en trainingen.

Lees meer

Deze opleiding biedt studenten 20 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is.

Lees meer

Een SJD’er is breed inzetbaar bij verschillende organisaties en uiteenlopende functies, zowel in de non-profit als de profit sector. Voorbeelden zijn sociaal raadsman/-vrouw, schulddienstverlener, leerplichtambtenaar, casemanager Sociale Zaken, coördinator taakstraffen, woonconsulent, sociaal-juridisch medewerker VluchtelingenWerk, juridisch medewerker bij het Juridisch Loket of een adviesbureau.

Lees meer

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je beschikt over een havo-, vwo-, of mbo-4-diploma.

Lees meer

Numerus fixus: er zijn meer geïnteresseerden dan opleidingsplaatsen, daarom wordt er geloot voor deze opleiding.

Lees meer
Gepubliceerd door  Domein Maatschappij en Recht