Hogeschool van Amsterdam

Leraar Maatschappijleer

Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Maatschappijleer. Bachelor, voltijd

Als leraar maatschappijleer leer je jongeren de maatschappij vanuit verschillende perspectieven te analyseren. Leerlingen zien in dat samenleven altijd dilemma's met zich meebrengt.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren, vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. Belangrijke vakken en onderdelen in het eerste studiejaar zijn onder andere: Sociologie, Economie, Politicologie, Jongerencultuur, Wereldreligies, Verzorgingsstaat, Recht en Criminaliteit, Huwelijk en Gezin, Project Lokaal Bestuur en Massamedia. In het eerste semester wordt de ontwikkeling van de adolescent behandeld. In het tweede semester loop je stage op een van onze opleidingsscholen en geef je al een aantal lessen. We noemen deze combinatie van werken en leren ‘werkplekleren’. In beide semesters krijg je een grote beroepsopdracht. In het derde jaar kies je een minor en een afstudeerrichting. Het behalen van de landelijke kennistoets aan het eind van de opleiding is een voorwaarde voor het verkrijgen van je diploma.

Lees meer

Deze opleiding biedt studenten minimaal 14,4 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is.

Lees meer

In het onderwijs is er op dit moment vraag naar goed opgeleide en gemotiveerde leerkrachten. Als tweedegraads leraar maatschappijleer kun je lesgeven in het vmbo of in de onderbouw havo/vwo.

Lees meer

Diploma havo, vwo of mbo-4.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Je wordt hiervoor door de opleiding uitgenodigd en krijgt een studiekeuzeadvies.

Lees meer
Gepubliceerd door  Domein Onderwijs en Opvoeding