Hogeschool van Amsterdam

HBO-Verpleegkunde

Opleiding tot Verpleegkundige. Bachelor, voltijd

Als verpleegkundige werk je aan het herstel van patiënten in de wijkzorg, het ziekenhuis of in de psychiatrie. Na afronding van de studie ben je verpleegkundige op hbo-niveau. Je vervult een spilfunctie en coördineert het contact tussen arts en patiënt.

De opleiding Verpleegkunde duurt vier jaar en bestaat uit de propedeutische fase (eerste studiejaar) en de hoofdfase (tweede, derde en vierde studiejaar). In het eerste jaar vergaar je medische, psychologische en verpleegkundige basiskennis en (...)

Lees meer

Deze opleiding biedt studenten 16 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is.

Lees meer

Als verpleegkundige kan je aan de slag als wijkverpleegkundige, in het ziekenhuis of bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg, de ambulante (psychiatrische) zorg, de kinderverpleegkunde of de ouderenzorg. Je kunt ook combinaties maken, waarbij je deels in een instelling werkt en deels bij patiënten thuis komt.

Lees meer

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo-, of mbo-4- diploma. Er zijn geen aanvullende eisen. Wel adviseren we je biologie te kiezen voor een betere aansluiting. Kijk voor meer informatie over toelatingseisen op hva.nl/vpk onder Toelatingseisen.

Lees meer

Verpleegkunde is een populaire studie: er zijn meer geïnteresseerden dan opleidingsplaatsen. De opleiding heeft daarom een numerus fixus: een beperkt aantal plaatsen. De opleiding selecteert de studenten middels een decentrale selectie. Lees de informatie over de procedure op hva.nl/vpk onder Toelatingseisen.

Lees meer
Gepubliceerd door  Domein Gezondheid