Hogeschool van Amsterdam

HBO-Verpleegkunde

Opleiding tot Verpleegkundige. Bachelor, voltijd

Als verpleegkundige werk je aan het herstel van patiënten in de wijkzorg, het ziekenhuis of in de psychiatrie. Na afronding van de studie ben je verpleegkundige op hbo-niveau. Je vervult een spilfunctie en coördineert het contact tussen arts en patiënt.

Het eerste jaar In dit jaar vergaar je medische, psychologische en verpleegkundige basiskennis en vaardigheden. Je leert hoe het menselijk lichaam functioneert in gezonde en zieke toestand. Je past de kennis toe in vaardigheidslessen en je oefent het geleerde tijdens een oriënterende stage van tien weken. Het tweede jaar Het eerste jaar van de hoofdfase is de kernfase, waarin je de generieke kennis en vaardigheden van het beroep leert en toepast bij een bepaalde categorie zorgvragers (bijvoorbeeld chronisch zieken). Je loopt ook in dit jaar tien weken stage. Het derde jaar In het derde studiejaar volg je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van 30 studiepunten en duurt een half jaar. Hiermee geef je je opleiding een eigen invulling. Je kunt bijvoorbeeld de minor Global Health volgen (waarbij de mogelijkheid bestaat om een project te doen in het buitenland), de minor Kinderen of je volgt de minor Zorgtechnologie. Kijk bij Minoren voor meer informatie over minoren. Ook in dit jaar loop je stage, nu twintig weken. Tijdens het derde studiejaar kies je je afstudeerrichting: Algemene Gezondheidszorg (AGZ)/ Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ) of Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)/ Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ). Het vierde jaar Het laatste jaar van de hoofdfase is de afstudeerfase waarin het onderwijs volledig is afgestemd op de afstudeerrichting die je hebt gekozen. Je loopt een afstudeerstage van dertig weken en je werkt aan je afstudeeropdracht.

Lees meer

Deze opleiding biedt studenten 16 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is.

Lees meer

Als verpleegkundige kan je aan de slag als wijkverpleegkundige, in het ziekenhuis of bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg, de ambulante (psychiatrische) zorg, de kinderverpleegkunde of de ouderenzorg. Je kunt ook combinaties maken, waarbij je deels in een instelling werkt en deels bij patiënten thuis komt.

Lees meer

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo-, of mbo-4- diploma. Er zijn geen aanvullende eisen. Wel adviseren we je biologie te kiezen voor een betere aansluiting. Kijk voor meer informatie over toelatingseisen op hva.nl/vpk onder Toelatingseisen.

Lees meer

Verpleegkunde is een populaire studie: er zijn meer geïnteresseerden dan opleidingsplaatsen. De opleiding heeft daarom een numerus fixus: een beperkt aantal plaatsen. De opleiding selecteert de studenten middels een decentrale selectie. Lees de informatie over de procedure op hva.nl/vpk onder Toelatingseisen.

Gepubliceerd door  Domein Gezondheid