Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en selectie

Forensisch Onderzoek

Voor studiejaar 2017-2018 is het niet meer mogelijk om je in te schrijven. De inschrijfdeadline was 15 januari.

Forensisch Onderzoek heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus), omdat er meer aankomende studenten zijn dan plaatsen (80). Daarom vindt er een selectie plaats.

Heb je deelgenomen aan de selectie? Op 15 april ontvang je van de HvA de door jou behaalde resultaten bij de selectie.

Jouw rangnummer krijg je op 15 april van Studielink. Het rangnummer is gebaseerd op jouw resultaten vergeleken met die van alle andere deelnemers aan de selectie. De aankomend student met de beste resultaten komt bovenaan de ranglijst (rangnummer 1) en zo wordt de ranglijst opgebouwd tot en met de student met de minste resultaten.

Let op: e-mails kunnen in je spambox terecht komen. Check deze box regelmatig. Bekijk ook welke e-mails je nog meer ontvangt van de HvA na je inschrijfverzoek.

Valt jouw rangnummer binnen de 80 beschikbare plaatsen van de opleiding? Dan krijg je op 15 april 2017 meteen een plaats aangeboden via Studielink in een aparte e-mail. Je hebt daarna twee weken tijd om deze plaats te accepteren in Studielink.

Valt jouw rangnummer op 15 april buiten de 80 beschikbare opleidingsplaatsen, dan moet je afwachten of je alsnog een plaats krijgt aangeboden. Dat gebeurt bijvoorbeeld als andere deelnemers aan de selectie hun plaats niet accepteren of zakken voor hun eindexamen.

Op 15 april lees je op deze website hoe groot jouw plaatsingskansen zijn. De HvA biedt vrijgekomen plaatsen aan tot uiterlijk 15 augustus. 

Het gemiddelde cijfer van de twee meerkeuzetoetsen bepaalt je plaats op de ranglijst. Als twee deelnemers dezelfde score hebben bepaalt de motivatie die is beschreven in de online vragenlijst, welke deelnemer hoger op de ranglijst wordt geplaatst. Hoe groot je kans op plaatsing is, hangt uiteindelijk af van het beschikbaar aantal plaatsen en het aantal studenten dat heeft deelgenomen aan de selectie. 

De selectiedagen voor studiejaar 2017-2018 zijn:

Woensdag 8 februari 2017 18.00 - 21.00
Maandag 13 februari 2017 18.00 - 21.00
Donderdag 2 maart 2017 16.15 - 19.15
Maandag 6 maart 2017 16.15 - 19.15
Vrijdag 17 maart 2017 13.45 - 16.45


Houd alvast rekening in je agenda met deze data. Na je verzoek tot inschrijving in Studielink ontvang je van de opleiding een uitnodiging voor de selectie. Daarin staat ook hoe je je aanmeldt voor een van deze data.

Let op: e-mails verstuurd vanuit de HvA kunnen in je spambox terecht komen. Check deze box regelmatig. Bekijk ook welke e-mails je nog meer ontvangt van de HvA na je inschrijfverzoek. 

De selectie bestaat in ieder geval uit:

  • een online vragenlijst
  • een huiswerkopdracht
  • een college
  • twee meerkeuzetoetsen 

Daarnaast maak je kennis met je aanstaande medestudenten en docenten. 

In de online vragenlijst worden vragen gesteld over je verwachtingen van en motivatie voor de opleiding. Op de selectiedag zelf heb je een college van ongeveer 90 minuten met algemene informatie over de opleiding en het werkveld en toelichting op de stof uit de casus die je als huiswerk hebt voorbereid. Daarna volgen de twee meerkeuzetoetsen waar je ongeveer een uur mee bezig bent. Een toets gaat over de casus en de tweede test je kennis op het gebied van de biologie, wiskunde, scheikunde en natuurkunde.

Ter voorbereiding op de selectiedag ontvang je een forensische casus. Hierin kom je standaard stappen uit de praktijk van het forensisch onderzoek en forensische, chemische en biologische technieken tegen. Half november krijg je een link naar de instructie toegestuurd. We nodigen je uit om deze casus goed te bestuderen en zo nodig achtergrondinformatie te zoeken over de gebruikte begrippen.

Op de selectiedag krijg je een meerkeuzetoets over deze casus en een meerkeuzetoets die jouw kennis op het gebied van biologie, wiskunde, scheikunde en natuurkunde toetst.


 

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 17 januari 2017