Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en selectie

Forensisch Onderzoek

Omdat er meer aankomend studenten zijn dan opleidingsplaatsen heeft Forensisch Onderzoek een numerus fixus: een beperkt aantal (80) plaatsen. Vanaf studiejaar 2017-2018 wordt de loting afgeschaft en veranderen de regels rondom de (decentrale) selectie.

Wil je je inschrijven voor studieaar 2017-2018?

Voor studiejaar 2017-2018 kun je je vanaf 1 oktober 2016 tot uiterlijk 15 januari 2017 inschrijven aan de hand van het stappenplan. Na je verzoek tot inschrijving word je door de opleiding uitgenodigd voor de selectie.  

Woensdag 8 februari 2017 18.00 - 21.00
Maandag 13 februari 2017 18.00 - 21.00
Donderdag 2 maart 2017 16.15 - 19.15
Maandag 6 maart 2017 16.15 - 19.15
Vrijdag 17 maart 2017 13.45 - 16.45

Houd alvast rekening in je agenda met deze data. Na je verzoek tot inschrijving in Studielink ontvang je van de opleiding een uitnodiging voor de selectie. Daarin staat ook hoe je je aanmeldt voor een van deze data.

De selectie bestaat in ieder geval uit:

  • een online vragenlijst
  • een huiswerkopdracht
  • een college
  • twee meerkeuzetoetsen 

Daarnaast maak je kennis met je aanstaande medestudenten en docenten. 

In de online vragenlijst worden vragen gesteld over je verwachtingen van en motivatie voor de opleiding. Op de selectiedag zelf heb je een college van ongeveer 90 minuten met algemene informatie over de opleiding en het werkveld en toelichting op de stof uit de casus die je als huiswerk hebt voorbereid. Daarna volgen de twee meerkeuzetoetsen waar je ongeveer een uur mee bezig bent. Een toets gaat over de casus en de tweede test je kennis op het gebied van de biologie, wiskunde, scheikunde en natuurkunde.

Ter voorbereiding op de selectiedag ontvang je een forensische casus. Hierin kom je standaard stappen uit de praktijk van het forensisch onderzoek en forensische, chemische en biologische technieken tegen. Half november krijg je een link naar de instructie toegestuurd. We nodigen je uit om deze casus goed te bestuderen en zo nodig achtergrondinformatie te zoeken over de gebruikte begrippen.

Op de selectiedag krijg je een meerkeuzetoets over deze casus en een meerkeuzetoets die jouw kennis op het gebied van biologie, wiskunde, scheikunde en natuurkunde toetst.

Het gemiddelde cijfer van de twee meerkeuzetoetsen bepaalt je plaats op de ranglijst. Als twee deelnemers dezelfde score hebben bepaalt de motivatie die is beschreven in de online vragenlijst, welke deelnemer hoger op de ranglijst wordt geplaatst. Hoe groot je kans op plaatsing is, hangt uiteindelijk af van het beschikbaar aantal plaatsen en het aantal studenten dat heeft deelgenomen aan de selectie. 

Op 15 april ontvang je van de HvA de resultaten van de selectie.


 

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 29 november 2016