Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Bouwtechnische Bedrijfskunde

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo- of vwo-diploma, een mbo-diploma op niveau 4 of een gelijkwaardig bevonden diploma. Niet alle havo- en vwo-profielen zijn toelaatbaar. Kijk hiervoor in het onderstaande schema.

Aanvullende eisen
  N&T N&G E&M C&M
Havo

Geen extra eisen

Geen extra eisen

Geen extra eisen

Niet toelaatbaar
         
Vwo Geen extra eisen Geen extra eisen Geen extra eisen Niet toelaatbaar

Heb je je havo- of vwo diploma behaald voor 2009 (havo) of 2010 (vwo), dan bepaalt de examencommissie van de opleiding of je voldoet aan de toelatingseisen.

Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Aanbevelingen

Afhankelijk van de leerroute die je binnen Built Environment wilt doen, raden we bij een aantal profielen een bijspijkercursus aan. 

  • Als je wiskunde A had en je wilt de leerroute Bouwkunde of Civiele Techniek doen, dan raden wij een bijspijkercursus Wiskunde B aan. Als je deze leerroutes wilt doen en je hebt geen natuurkunde gehad dan raden we je een bijspijkercursus Natuurkunde aan.
  • Als je Bouwtechnische Bedrijfskunde wilt doen en geen economie hebt gedaan, volg dan de bijspijkercursus Management en Organisatie.
  • Bovenstaande aanbevelingen gelden ook voor mbo'ers.

 Kijk voor informatie bij  deficiëntie- en opfriscursussen.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt.  Meer informatie over diplomawaardering.

Taal- en Schakeltraject

Ben je een anderstalige aankomende student van de HvA, dan kun je een voorbereidend traject volgen; het Taal- en Schakeltraject.

21 JAAR OF OUDER

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het  21+ toelatingsonderzoek.

Verkeerd profiel

Heb je examen havo/vwo gedaan met het profiel C&M, dan kun je alleen toegelaten worden met deelcertificaten van het volwassenenonderwijs voor alle profielvakken van de profielen N&T of E&M. Informeer bij een ROC in je eigen regio (afdeling volwassenenonderwijs) naar de mogelijkheid om deelcertificaten te halen.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 22 september 2016