Hogeschool van Amsterdam

Afstudeerrichtingen

Bouwkunde

Alle acht afstudeerrichtingen van de opleiding Built Environment zijn toegankelijk vanuit de leerroute Bouwkunde. Vijf afstudeerrichtingen zijn het meest aan deze leerroute verwant.

Meest verwante richtingen:

Architectonische Techniek

Bij deze afstudeerrichting leer je hoe je het architectonisch ontwerp bouwtechnisch vertaalt en verdiep je je verder in het technisch ontwerpen van slimme, duurzame en bruikbare gebouwen.

Architectuur

Bij de afstudeerrichting Architectuur leer je eenvoudige gebouwen te ontwerpen en het concept en het schetsontwerp van de architect verder te ontwikkelen. Hierna kun je een masteropleiding doen en architect worden. Je krijgt vakken als Bouwtechnologie, Vormstudie, Visualisatie, Stedenbouw en Architectuur.

Constructie

Bij de afstudeerrichting Constructie leer je betrouwbare draagconstructies ontwerpen. Voor gebouwen of voor bouwwerken zoals bruggen, tunnels en waterkeringen. Je leert hoe je een ontwerp moet vertalen naar een rekenmodel waarmee je de maximale belasting van een constructie kunt uitrekenen. Je krijgt vakken als Toegepaste Mechanica, Constructief Ontwerpen, Modelvorming, Geotechniek en Voorgespannen Betonconstructies.

Projectmanagement

De afstudeerrichting Projectmanagement richt zich op het realiseren en regisseren van (complexe) projecten. De projectmanager is verantwoordelijk voor de leiding van een project met als doel het (opnieuw) ontwikkelen van gebouwen en gebieden. Je krijgt vakken als Conceptueel Design & Functioneel Specificeren, Functie & Vormgeving, Detail Engineering, Realisatie-, Informatie- en Procesmanagement, Kostenanalyse, Bedrijfskunde en (bouw- en vastgoedgerelateerd) Recht- & Regelgeving.

Stedenbouw

Bij de afstudeerrichting Stedenbouwkunde leer je vorm geven aan gebouwen in hun omgeving en aan stedenbouwkundige plannen. Je kunt bijvoorbeeld een woonwijk ontwerpen. Je krijgt vakken als Stedenbouwkundig Ontwerp en Woningbouw, Ruimtelijke Ordening, Vormstudie, Ontwerp Openbare Ruimte en Functiemenging.

Andere richtingen:

Assetmanagement

De afstudeerrichting Assetmanagement richt zich op het zo optimaal mogelijk beheren van de fysieke bedrijfsmiddelen van organisaties, zoals gebouwen, terreinen en installaties. Een Asset Manager kijkt hierbij steeds naar prestaties, opbrengsten, kosten, risico‚Äôs en duurzaamheid in relatie tot de strategische doelstellingen van de organisatie. 

Mobiliteit

Bij deze afstudeerrichting staat het verkeerskundig ontwerpen van een veilige, leefbare en duurzame infrastructuur centraal.

Water

Tijdens de afstudeerrichting Water leer je hoe je water de ruimte moet geven in het stedelijk en landelijk gebied. Denk aan veilige dijken, stormvloedkeringen en havens, maar ook het ontwerpen en inrichten van watergangen, rioolstelsels en waterzuiveringen. Je krijgt vakken als Waterbouw, Waterbeheer, Waterkwaliteit en -zuivering, Vloeistofmechanica, Geotechniek en Modelvorming.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 20 september 2016