Hogeschool van Amsterdam

Pabo HvA

Opleiding tot leraar Basisonderwijs. Bachelor, voltijd

Op de Pabo HvA word je opgeleid in Amsterdam. Je maakt kennis met de diversiteit in de stad en leert rekening te houden met verschillen tussen leerlingen op het gebied van taal, cultuur, religie en achtergrond.

De voltijdopleiding Pabo HvA is zowel kennis- als praktijkgericht. Het eerste studiejaar bestaat uit vier periodes van elk tien weken. In elke periode staat een specifiek, vakoverstijgend thema centraal: periode 1 Amsterdams Onderwijs in beeld; periode 2 Lesgeven over Amsterdam; periode 3 Leren door te spelen; periode 4 Heden en verleden van het onderwijs Daarnaast leer je over de ontwikkeling van kinderen (pedagogiek) en hoe je vakkennis overdraagt aan kinderen (didactiek). In het tweede jaar ontwikkel je je competenties als leraar basisonderwijs op je opleidingsschool. In het derde jaar kies je je afstudeerrichting. Het laatste jaar van de opleiding bestaat uit de LiO-stage (Leraar in Opleiding). Het behalen van de landelijke kennistoets aan het eind van de opleiding is een voorwaarde voor het verkrijgen van je diploma.

Lees meer

Deze opleiding biedt studenten minimaal 14,4 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is.

Lees meer

Nadat je de opleiding succesvol hebt afgerond, ben je bevoegd om les te geven op een basisschool. Door het volgen van nascholingsprogramma’s of een masteropleiding kun je je kennis verder verdiepen of verbreden en doorgroeien naar andere functies in het onderwijs.

Lees meer

Diploma havo, vwo of mbo-4. Mbo- en havoleerlingen krijgen een toelatingstoets. Kijk op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Hier vind je alle relevante informatie.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Je wordt hiervoor door de opleiding uitgenodigd en krijgt een studiekeuzeadvies.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding