Hogeschool van Amsterdam

Werkvormen

De verschillende onderwijsvormen die je tijdens je opleiding krijgt zijn:

  • Hoor- en werkcolleges waarin het periodethema wordt uitgediept en toegepast.
  • Practica zoals bijvoorbeeld presenteren, basiscommunicatie, onderzoeksvaardigheden, excursies, ter voorbereiding op de stage en de afronding van de beroepsopdracht.
  • Vakcolleges waarin de kennisbasis en de vakdidactiek van een bepaald vak in het basisonderwijs centraal staat.
  • Beroepsopdracht waarin je opdrachten maakt over beroepssituaties die je tegenkomt. Je leert een onderzoekende, nieuwsgierige houding aan te nemen en kritisch te kijken naar de ontwikkeling van je eigen leerkrachtvaardigheden.
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 5 november 2015