Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De voltijdopleiding Pabo HvA is zowel kennis- als praktijkgericht. Het eerste studiejaar bestaat uit vier periodes van elk tien weken. In elke periode staat een specifiek, vakoverstijgend thema centraal. Daarnaast leer je over de ontwikkeling van kinderen (pedagogiek) en hoe je vakkennis overdraagt aan kinderen (didactiek).

In het tweede jaar ontwikkel je je competenties als leraar basisonderwijs op je opleidingsschool. In het derde jaar kies je je afstudeerrichting. Het laatste jaar van de opleiding bestaat uit de lio-stage (leraar in opleiding). Het behalen van de landelijke kennistoets aan het eind van de opleiding is een voorwaarde voor het verkrijgen van je diploma.

Studie en praktijk ineen

De voltijdopleiding Pabo HvA duurt vier jaar. De opleiding is sterk praktijkgericht. Vanaf het eerste jaar sta je bij een van onze opleidingsscholen in de grootstedelijke regio van  Amsterdam voor de klas. Je wordt daarin intensief begeleid door een mentor en een kerndocent van de Pabo HvA.

Themaonderwijs

Tijdens de studie werk je ieder semester aan een thema. De vakken die je tijdens het semester volgt, zijn gekoppeld aan dit thema. Het onderwijsaanbod bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges en practica. In het eerste hoorcollege krijg je een introductie op het thema. In de vervolgcolleges wordt het thema verder uitgewerkt. Halverwege elke periode van tien weken krijg je een toets. Daarnaast werk je aan een 'beroepsopdracht'. Bij deze opdracht koppel je theorie en praktijk aan elkaar. Je gaat dan zelf onderzoek doen. Je gaat ook vakcolleges volgen. Dit zijn de vakken die op de basisschool op het programma staan, zoals dans, drama, aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, beeldende vorming, bewegingsonderwijs en logopedie.

Je start ook meteen met je stage. In het eerste semester in de onderbouw, met het accent op groep 3 en 4 en het tweede semester loop je stage in de bovenbouw. In jaar 2 begin je je stage in de onderbouw met het accent op groep 1 en 2. Het laatste semester kies je je afstudeerrichting: het jonge of oudere kind.

Het curriculum

Als we over het curriculum praten dan hebben we het over de verschillende studieonderdelen en hoe we die over de jaren verdeeld hebben. In de studiegids vind je uitgebreide informatie over het curriculum.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 5 oktober 2016