Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

In het derde jaar staat het hanteren van verschillen tussen kinderen in de onder- en bovenbouw centraal. Onderwerpen die aan bod komen zijn handelingsgericht werken, verschillen en opbrengstgericht werken, passend onderwijs, stimulerings- en achterstandenbeleid. Je verdiept je in de door jouw gekozen afstudeerrichting. De periode thema's zijn:

  • Periode 1: Hanteren van verschillen tussen kinderen in de groep, in onder- c.q. bovenbouw
  • Periode 2: Omgaan met verschillen: samenwerken met ouders en deskundigen in en buiten de school.

In de tweede helft van het derde jaar kies je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van een halfjaar ter verbreding of verdieping van je studie. Als je zowel je major als je minor hebt gehaald, is je studie afgerond. Kijk bij Minoren voor meer informatie over minoren.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 27 augustus 2015