Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

In het tweede jaar staan differentiatie in opvoeden en onderwijzen en de verschillende manieren van leren van kinderen centraal. Naast de schoolvakken komen onderwerpen aan de orde als het opgroeiende kind in de stad, de verschillende aspecten van de multiculturele samenleving, ontwikkelingspsychologie, verschillen tussen kinderen. De periodethema's zijn:

  • Periode 1: Leren en ontwikkelen stimuleren 
  • Periode 2: Diversiteit: contact en communicatie 
  • Periode 3: De wereld verkennen: kinderen leren verschillend 
  • Periode 4: Leren in en met de groep

Hoofdfase

Het tweede tot en met vierde jaar noemen we de hoofdfase van je studie. Je loopt stage op een van de opleidingsscholen om je competenties als leraar basisonderwijs verder te ontwikkelen en je verdiept je kennis over leerlingen, onderwijs en vakdidactiek. Aan het einde van het tweede jaar kies je je afstudeerrichting, waar je in het derde en vierde jaar aan werkt. Je rondt de opleiding af met de zogenaamde lio-stage (leraar in opleiding) en je werkt aan je afstudeeronderzoek. Als je je bachelordiploma hebt behaald, ben je startbekwaam voor het basisonderwijs. 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 27 augustus 2015