Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

In het eerste jaar - de propedeuse - oriënteer je je breed op het beroep van leraar basisonderwijs. Zo ontdek je of dit beroep bij je past. Je maakt kennis met het onderwijs, met kinderen in diverse leeftijdsgroepen en met de rol van leerkracht in de grote stad. Het studiejaar bestaat uit vier periodes waarin een specifiek thema centraal staat. In het eerste jaar zijn dat:

  • Periode 1: Amsterdams onderwijs in beeld 
  • Periode 2: Lesgeven over Amsterdam 
  • Periode 3: Leren door te spelen 
  • Periode 4: Heden en verleden van het Nederlandse basisonderwijs

Daarnaast leer je over de ontwikkeling van kinderen (pedagogiek) en hoe je vakkennis overdraagt aan kinderen (didactiek). Ook daarin wordt de verbinding gelegd met lesgeven aan kinderen in een grootstedelijke context. Het onderwijs wordt in verschillende vormen aangeboden.

Eigen vaardigheid toets

Een speerpunt in het onderwijsbeleid van de gemeente Amsterdam is dat het niveau van taal en rekenen van kinderen in het basisonderwijs nodig moet verbeteren. De vakken taal en rekenen krijgen veel aandacht. In het eerste jaar wordt zowel de landelijke taaltoets als de rekentoets afgenomen. De pabo norm voor taal en rekenen ligt hoger dan de landelijke norm; voor wiskunde geldt dat 80% van de toets voldoende moet zijn en voor Nederlands 90%. Uiterlijk aan het eind van het derde jaar moet deze pabo norm zijn behaald.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 27 augustus 2015