Hogeschool van Amsterdam

Specialisatie onderwijsconcepten

Bij de Pabo HvA kun je je specialiseren in verschillende onderwijsconcepten zoals montessori, dalton, ontwikkelingsgericht onderwijs. Als je hiervoor kiest kunt je een extra certificaat halen, waarmee je op deze schoolsoort les mag geven.

Je kunt je bij de Pabo HvA afstuderen als leerkracht voor het montessori-onderwijs. Maria Montessori startte als eerste vrouwelijke arts in Italië een school 'Casa dei Bambini' in Rome. Zij bood onderwijs en opvoeding aan kinderen in achterstandsituaties op zeer vernieuwende wijze. Haar visie was dat kinderen een enorme energie en actiedrang hebben en zelf gemotiveerd zijn om zich te ontwikkelen en te leren. De manier van kijken naar kinderen en de omgang met kinderen onderscheidt het onderwijs van andere vormen. In welke ontwikkelingsfase bevindt het kind zich, welk handelen past hierbij, welk materiaal past bij de onderwijsbehoefte van het kind? Allemaal punten die vanuit het kindgericht werken binnen het montessori onderwijs van belang zijn.

Tijdens de opleiding loop je stage op een montessorischool. De montessori theorie wordt tijdens de lessen in de minor behandeld. Deze minor bevat praktische én theoretische kennis over specifieke ontwikkelingsmaterialen en speciale montessori activiteiten. Deze activiteiten zijn georganiseerd vanuit de opleiding óf vanuit het landelijk netwerk dat ondersteund wordt vanuit de Nederlandse Montessori Vereniging(NMV). Aan het eind van de opleidingwordt het montessori examen afgenomen volgens de richtlijnen van de NMV. Als je dit hebt behaald, ben je bevoegd in het gehele land op montessorischolen te werken.

In Nederland zijn er circa 160 montessorischolen, waarvan circa 35 in Noord-Holland (inclusief Amsterdam).

Klik hier voor meer informatie over montessori onderwijs. 

"Hoe meer de leerkracht de leerling vol propt met kennis, hoe minder hij geneigd zal zijn die kennis op te pakken door eigen inspanning. Hoe meer de leerkracht onderwijst, des te minder leert de leerling"[Parkhurst, 1922]

De daltonopleiding is gebaseerd op de ideeën van Helen Parkhurst. Zij startte als onderwijzeres in de staat Winconsin haar eerste school, een school met veertig kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar. Later in 1920 beschrijft ze haar visie op onderwijs in "Education on the Dalton Plan". Zij bood op zeer vernieuwende wijze onderwijs aan kinderen, haar pijlers waren zelfstandigheid, vrijheid en samenwerken. De manier van kijken naar kinderen en de omgang met kinderen onderscheidt het onderwijs van andere vormen. Kenmerkend voor het Daltonplan zijn de pedagogische doelstellingen en didactische principes; het werken met taken in de school als laboratory. Kinderen helpen om zelfstandig te worden in een maatschappij waar keuzes gemaakt moeten worden om samen met anderen ervoor te zorgen dat we werkelijk in vrijheid kunnen leven. Uitgangspunten die vanuit het kindgericht werken binnen het daltononderwijs van belang zijn. Wereldwijd is het daltononderwijs sterk groeiend en nog steeds vernieuwend.

Klik hier voor meer informatie over dalton onderwijs. 

Het concept van ontwikkelingsgericht onderwijs is gebaseerd op de neo-Vygotskiaanse theorieën. De brede persoonsontwikkeling van leerlingen staat centraal. Ontwikkelingsgericht onderwijs is een onderwijsconcept waar leerprocessen in betekenisvolle activiteiten plaatsvinden. Leerlingen leren rond interessante onderwerpen en kwesties door middel van spel en onderzoek.

De laatste jaren wordt er in steeds meer aandacht geschonken aan wetenschap- en techniekonderwijs op de basisschool. Voor veel scholen blijkt het lastig om dit in de praktijk te brengen, omdat voldoende expertise meestal ontbreekt. Met de minor Wetenschap en Techniek kun je je meer verdiepen in wetenschap & techniek. Er wordt op verschillende manieren aandacht geschonken aan het overbrengen van natuurwetenschappelijke en technische kennis, bijvoorbeeld door middel van het ontwikkelen van een eigen tentoonstelling en lesmateriaal. De didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren staat hierbij telkens centraal.

Meer informatie over Wetenschap en Techniek in het basisonderwijs vind je op de site van Wetenschap en Techniek.

Bekijk hier het filmpje over de Community of Practice Wetenschap en Techniek.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 5 september 2014