Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Het programma sluit aan bij de inhoud en het curriculum van de bacheloropleiding Leraar Horeca en Voeding (Leraar Consumptieve Techniek). In het eerste jaar verdiep je je vooral in vakinhoudelijke kennis. Je volgt vakken als Algemene Natuurwetenschappen, Microbiologie en Vakdidactiek. Ook volg je een stage (werkplekleren) op een school. Werk je al als onderwijsondersteuner op een school? Dan kun je de beroepsopdrachten uitvoeren op je eigen school. Op die manier pas je datgene wat je leert, direct toe op je eigen praktijksituatie.

In het tweede jaar volg je in het eerste semester vakonderwijs met vakken als Voeding en Gezondheid, Financiële Organisatie en Vakdidactiek. Ook loop je stage: zowel op een school als in een bedrijf.

Tijdens je opleiding krijg je twee keer een assessment. Het eerste wordt afgenomen aan het einde van het eerste jaar waardoor je toelaatbaar wordt voor de hoofdfase. Het eindassessment wordt afgenomen aan het eind van de opleiding.

Het curriculum

Als we over het curriculum praten dan hebben we het over de verschillende studieonderdelen en hoe we die over de jaren verdeeld hebben. In de studiegids vind je uitgebreide informatie over het curriculum.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 29 september 2015