Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

De opleiding levert geen (nieuwe) onderwijsbevoegdheid op,  maar de ervaring leert dat studenten vaak een voortrekkersrol (gaan) vervullen in hun school.

7 januari 2016