Hogeschool van Amsterdam

Specialisaties

Binnen de masteropleiding zijn er twee specialisaties: Zorgcoördinatie en Leren en Innoveren. Voor beide specialisaties staan 19 studiepunten. De keuze voor jouw specialisatie maak je pas in het tweede semester van het eerste jaar, nadat je uitgebreide voorlichting hebt gehad.

Leren en Innoveren 

Deze specialisatie draait om het verdiepen van je kennis over pedagogisch en didactisch handelen in de klas, waarbij je óók oog hebt voor het dagelijks leven en de omgeving van leerlingen buiten de school. 

Na deze specialisatie weet je hoe je ontwikkelingen in de -nationale en internationale- omgeving van de school kunt vertalen naar visie, beleid en de dagelijkse praktijk. Je bent dan een expertleraar, gespecialiseerd in innovatie van leren en onderwijzen. Dat betekent dat je ook aanjager en inspiratiebron kunt zijn voor mensen binnen én buiten je school. Je weet behoeften van leerlingen te vertalen met nieuwe onderwijskundige ideeën. Je kunt systeemdenken en begrijpt implementatieprocessen. En, last but not least; je kunt planmatig en onderzoekend werken.

Als je voor deze specialisatie kiest, is het noodzakelijk dat je tenminste vier uur per week op een school werkt. Dat is onder andere nodig voor het uitvoeren van opdrachten. Daarnaast neem je deel aan een uitwisselingsprogramma. Om onderwijsontwikkelingen in internationaal perspectief te kunnen plaatsen is er een uitwisselingsprogramma met Zwitserland/Liechtenstein of Estland.

Als afgestudeerde kun je werken als onderwijskundige, lerarenopleider, middenmanager of projectleider op een school of bijvoorbeeld als beleidsmedewerker. Het volgen van deze specialisatie geeft overigens geen onderwijsbevoegdheid.

Zorgcoördinatie

De specialisatie Zorgcoördinatie is gericht op het verbeteren van de ketenaanpak rondom kinderen en jongeren. Je gaat leren om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdorganisaties kritisch te analyseren. Met als doel om uiteindelijk een betere aanpak van individuele zorgvragen te realiseren. Denk bij deze specialisatie aan functies als zorgcoördinator, methodiekontwikkelaar of beleidsmedewerker.  

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 28 september 2016