Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Je begint met de propedeuse, een jaar waarin je je oriënteert op de basisvakken die centraal in de opleiding staan. Daarna volgt de hoofdfase. In het eerste jaar daarvan werk je het basisprogramma qua vakkennis verder af.

In het tweede jaar van de hoofdfase, dat is het derde studiejaar, staat het werkplekleren centraal - ook stage genoemd. In de stage wordt de theoretische kennis gekoppeld aan de praktijk. Je loopt stage in het mbo, maar ook deels in het beroepenveld van de algemeen pedagoog. In het vierde jaar, de afstudeerfase, volg je een minor, doe je je laatste stage en maak je een afstudeerwerkstuk. Hieronder vind je een selectie van de vakken die je in de vier studiejaren volgt.

Uitgebreide informatie over de opleiding vind je in het  informatieboekje

Het curriculum

Als we over het curriculum praten dan hebben we het over de verschillende studieonderdelen en hoe we die over de jaren verdeeld hebben. In de studiegids vind je uitgebreide informatie over het curriculum.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 6 november 2015