Hogeschool van Amsterdam

Studiekosten

Collegegeld

De collegegeldtarieven worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Bekijk de huidige collegegeldtarieven.

Met ingang van het studiejaar 2015 komen bachelors met een zorgdiploma (hbo of wo) weer in aanmerking voor bekostigd studeren. Zij betalen geen (hoog) instellingstarief meer. 

Afgestudeerde bachelors in het onderwijs betalen wel het instellingstarief maar kunnen een lerarenbeurs aanvragen wanneer ze werkzaam zijn in het onderwijs. De studiekosten worden dan grotendeels gedekt door de beurs, evenals een deel van de studietijd.

Overige kosten

Naast het collegegeld moet je rekening houden met kosten voor boeken, readers, vakbenodigdheden en excursies. Deze komen uit op ongeveer € 600 per jaar.

Tegemoetkoming Leraren

Als je een lerarenopleiding volgt, kom je mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming leraren. Dit is een tegemoetkoming in het cursus- of collegegeld en in de andere studiekosten. De studentendecaan vertelt je of je ervoor in aanmerking komt.

Studiefinanciering

Deeltijdstudenten komen niet in aanmerking voor studiefinanciering.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 29 september 2015