Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

Gedurende jaar drie ga je steeds meer ontdekken wat er in het onderwijs Engels in Nederland en wereldwijd gebeurt. Je gaat ook op studiereis naar het Verenigd Koninkrijk, in het kader van de module Current International Perspectives on Education. Verder volg je verdiepende modulen zoals Sociolinguistics. Meer informatie over de vakken vind je in  de studiegids

In de beroepsopdracht in semester één van jaar drie leer je hoe je kunt omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas. Tijdens je stage werk je verder aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering. Deze wordt beoordeeld door middel van bekwaamheidsproef halverwege het jaar.

In  semester twee van jaar drie volg je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van een halfjaar ter verbreding of verdieping van je studie. Studenten Engels wordt sterk aangeraden  om gebruik te maken van de mogelijkheden om in het buitenland te studeren gedurende de minor. Kijk bij  Minoren voor meer informatie over de mogelijkheden.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 4 november 2015