Hogeschool van Amsterdam

Internationaal

Een studieperiode in het buitenland verdiept je studie en verrijkt je persoonlijkheid. Het levert je meer op dan studiepunten alleen, zoals kennis van een andere taal en cultuur en internationale contacten. Het heeft ook meerwaarde voor jou persoonlijk: je wordt zelfstandiger, flexibeler en je doet nieuwe ervaringen op.

De HvA onderhoudt goede internationale contacten, die interessante plekken voor studie en/of stage opleveren. Als je de ambitie hebt in het buitenland stage te lopen of je afstudeeropdracht in het buitenland te doen, dan is het belangrijk dat je op tijd begint met de oriëntatie en voorbereiding. Bespreek je ambitie al tijdens je eerste jaar met je studieloopbaanbegeleider of maak een afspraak bij het International Office. Daar kun je terecht met al je vragen over de studiemogelijkheden in het buitenland.

Instructies

In de opleiding zitten meerdere veldexcursies. Dit zijn korte excursies van een paar uur naar een museum of een natuurgebied in de buurt van Amsterdam. Ook zijn er excursies van één of meerdere dagen naar o.a. het Naardermeer, Zeeland, Limburg en Terschelling. Eens in de twee jaar organiseren wij voor geïnteresseerden een excursie naar het buitenland. Afgelopen jaren ging deze excursie naar Costa Rica.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 26 augustus 2015