Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en selectie

Toegepaste psychologie

Omdat er meer aankomend studenten zijn dan opleidingsplaatsen heeft Toegepaste Psychologie een numerus fixus: een beperkt aantal plaatsen (350 plaatsen).

Wil je je inschrijven voor studiejaar 2017-2018?

Schrijf je in op uiterlijk 15 januari 2017 aan de hand van het stappenplan. Na je verzoek tot inschrijving word je door de opleiding uitgenodigd voor de selectie.

Na je verzoek tot inschrijving in Studielink ontvang je van de opleiding een uitnodiging voor de selectie.

De data van de selectie:

Optie 1:

  • Dinsdag 31 januari 2017 onderwijsdag van 09.00 tot 14.30 uur 
  • Dinsdag 7 februari 2017 toetsdag van 09.00 tot 12.00 uur

Optie 2:

  • Vrijdag 3 februari 2017 onderwijsdag van 09.00 tot 14.30 uur                                  
  • Vrijdag 10 februari 2017 toetsdag van 19.00 tot 22.00 uur

Op de eerste dag van je selectie, de onderwijsdag, volg je lessen die een eerstejaars Toegepaste Psychologie student ook volgt. De tweede dag is de toetsdag.

Op de toetsdag maak je twee toetsen. Je maakt een multiple choice toets die bestaat uit vragen die kennis toetsen: heb je onthouden wat je hebt geleerd? Maar ook vragen die je begrip toetsen: heb je begrepen wat je hebt geleerd en kun je het toepassen?

Daarnaast krijg je een schriftelijke opdracht met een aantal vragen over de stof uit het werkcollege. In de schriftelijke opdracht laat je zien dat je kennis hebt van de behandelde begrippen, dat je snapt waarom deze begrippen van belang zijn voor een toegepast psycholoog en dat je de begrippen kan toepassen.

Het gemiddeld cijfer dat je haalt voor de toetsen bepaalt je plaats op de ranglijst. Hoe groot je kans op plaatsing is, hangt uiteindelijk af van het beschikbaar aantal plaatsen en het aantal studenten dat heeft deelgenomen aan de selectie.

Elke aankomend student die meedoet aan de selectie krijgt op 15 april 2017 een rangnummer via Studielink. Je ontvangt de resultaten van de selectie van de HvA.

Bekijk de veelgestelde vragen over de selectie voor Toegepaste Psychologie

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 6 oktober 2016