Hogeschool van Amsterdam

Informatie voor werkgevers

Urban Management

Uw medewerker(s) laten deelnemen aan de master Urban Management biedt uw organisatie meerwaarde op verschillende terreinen.

  • Uw medewerker is op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in de (internationale) grootstedelijke praktijk en weet deze op de juiste waarde te schatten.

  • Uw medewerker ontwikkelt een scala aan concrete handelingsperspectieven die direct in praktijk zijn te brengen.

  • Uw medewerker kan effectief en efficiënt samenwerken over de grenzen van afdelingen, organisaties en sectoren heen.

  • Het netwerk dat uw medewerker opbouwt is direct inzetbaar voor uw organisatie.

​Inbedding in de werkpraktijk wordt gerealiseerd door de betrokkenheid van drie kenniscentra, het lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken en een werkveldadviescommissie. Deze commissie bestaat uit ervaringsdeskundigen uit het werkveld en is nauw betrokken bij de uitvoering van het onderwijs. Tevens staan zij garant voor de kwaliteit van de opleiding. 

Bent u benieuwd hoe de master Urban Management een bijdrage kan leveren aan uw organisatie? Neem dan contact op met de opleidingsmanager.

 

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 18 juli 2016