Hogeschool van Amsterdam

Studiekosten

Master Legal Management

De master Legal Management is niet bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor deze master geldt daarom het instellingscollegegeld.

Collegegeld

De collegegeldtarieven worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Bekijk de huidige collegegeldtarieven.

Overige kosten

Houd naast het collegegeld rekening met kosten voor literatuur en de studiereis. Dit is ongeveer € 500 tot 1.000,- per studiejaar.

Geen studiefinanciering

Als deeltijdstudent komt u niet in aanmerking voor studiefinanciering, een studievoorschot of studentenreisproduct. Kijk voor eventueel aanvullende mogelijkheiden op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs.

10 september 2015