Hogeschool van Amsterdam

HBO-Rechten in deeltijd

Sinds 2012 is er geen deeltijdopleiding HBO-Rechten van start gegaan. Op dit moment verkent de HvA nieuwe vormen van deeltijdonderwijs voor HBO-Rechten om wellicht in augustus 2017 een dergelijke variant aan te bieden.

In het voorjaar van 2016 is over deze mogelijke nieuwe variant en het startmoment meer duidelijkheid. De opleiding informeert hierover op deze website. De opleiding biedt dus per augustus 2016 geen deeltijdopleiding HBO-Rechten aan. Vragen en opmerkingen over dit bericht kun je mailen naar Diana Beets-Huizer, teammanager propedeuse HBO-Rechten, d.m.huizer@hva.nl.

17 september 2015