Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en selectie

Fysiotherapie

Fysiotherapie heeft een numerus fixus, een beperkt aantal opleidingsplaatsen, omdat er meer aankomend studenten zijn dan plaatsen.

Voor de twee opleidingsvarianten samen zijn in totaal 390 plaatsen beschikbaar, 310 voor de vierjarige Nederlandstalige bacheloropleiding én 80 voor het driejarige Internationale programma.

Schrijf je in op uiterlijk 15 januari 2017 aan de hand van het stappenplan. Na je verzoek tot inschrijving word je door de opleiding uitgenodigd voor de selectie

  • 11 maart 2017
  • 18 maart 2017

Houd alvast rekening in je agenda met deze data. Na je verzoek tot inschrijving in Studielink ontvang je van de opleiding een uitnodiging voor de selectie. Daarin staat ook hoe je je aanmeldt voor een van deze data. 

Let op: email verstuurd vanuit de HvA kunnen in je SPAM terecht komen. Check deze box regelmatig.

De selectie bestaat uit:

1. Een online vragenlijst, die ingaat op jouw beeldvorming van en motivatie voor het beroep fysiotherapeut en de opleiding Fysiotherapie.

2. Een huiswerkopdracht met te bestuderen literatuur over Anatomie en Fysiologie, ter voorbereiding op de kennistoets. Deze ontvang je 2 weken voorafgaand aan de selectiedag.

3. Een college tijdens de selectiedag dat aansluit op de literatuur 
die je voorafgaand hebt bestudeerd. Na het college word 
je kennis getoetst met een meerkeuze kennistoets. 

4. Een interview, afgenomen door een docent en student. Dit gesprek is gericht op je motivatie voor en beeldvorming over het beroep en de opleiding.

Daarnaast maak je kennis met je aanstaande medestudenten en docenten.

Voor elk selectieonderdeel [kennistoets en interview] krijg je een cijfer. Het gemiddelde cijfer van deze twee onderdelen bepaalt je plaats op de ranglijst. Als twee deelnemers dezelfde score hebben bepaalt de motivatie die is beschreven in de online vragenlijst, welke deelnemer hoger op de ranglijst wordt geplaatst.

Hoe groot je kans op plaatsing is, hangt uiteindelijk af van het beschikbaar aantal plaatsen en het aantal studenten dat heeft deelgenomen aan de selectie.   

Op 15 april ontvang je van de HvA de resultaten van de selectie. Elke aankomend student die meedoet aan de selectie krijgt op 15 april 2017 een rangnummer via Studielink.

Het rangnummer is gebaseerd op jouw resultaten van de selectie. Als jouw rangnummer binnen het maximaal aantal plaatsen valt, ontvang je op 15 april via Studielink ook meteen een plaatsingsbewijs. Je moet je plaatsingsbewijs binnen twee weken accepteren via Studielink.

Heb je een rangnummer boven het maximaal aantal plaatsen? Dan maak je alleen kans op een plaatsingsbewijs als er na 30 april plaatsen vrijkomen. De HvA verstrekt via Studielink plaatsingsbewijzen tot uiterlijk 15 augustus 2017. 

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 25 november 2016