Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

Ergotherapie

Als ergotherapeut word je in feite een expert op het gebied van ‘doen’ in de breedste zin van het woord. Je ondersteunt en adviseert mensen bij de dagelijkse activiteiten die zij belangrijk vinden. Daarbij gaat het vaak om dingen die eigenlijk heel ‘normaal’ of ‘leuk’ zouden moeten zijn.

WERKVELDEN

Er zijn verschillende werkgebieden waar je als ergotherapeut aan de slag kunt. Ben je een ondernemend type? Dan kun je meteen na de opleiding een eigen praktijk starten. Maar je kunt ook kiezen voor:

  • De gezondheidszorg: je werkt bijvoorbeeld in een gezondheidscentrum, verpleeg- of verzorgingshuis, ziekenhuis, revalidatiecentrum of psychiatrische instelling.
  • Het bedrijfsleven: je adviseert bijvoorbeeld over de inrichting van de werkplek of je geeft advies bij terugkeer naar werk.
  • De overheid: je werkt bijvoorbeeld als adviseur bij de gemeentes in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Het onderwijs: je vergroot bijvoorbeeld de mogelijkheden van kinderen met beperkingen om mee te doen aan activiteiten op school. Je ondersteunt en adviseert docenten en ouders.
  • De welzijnszorg: je geeft bijvoorbeeld adviezen en trainingen in een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking of geeft trainingen aan mensen met een psychische beperking over het oppakken van zinvolle dagbesteding.
formulier

KANSEN MET ERGOTHERAPIE

Na het afronden van je studie ben je goed voorbereid op de arbeidsmarkt. De toenemende behoefte aan zorg dicht bij huis genereert veel vraag naar ergotherapeuten. De meeste oud-studenten hebben tot nu toe binnen drie maanden na het afstuderen een baan of zijn aan het werk als zelfstandig ergotherapeut. Dit blijkt uit het onderzoek 'Studie en werk' (2014) van SEO Economisch Onderzoek.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 22 augustus 2016