Hogeschool van Amsterdam

Cursussen HBO-ICT

Wil je jezelf om- of bijscholen op ICT-gebied, maar heb je geen tijd om een volledige ICT-opleiding te volgen? Dan is een cursus ICT op hbo-niveau misschien wel iets voor jou. De deeltijdopleiding HBO-ICT van de Hogeschool van Amsterdam biedt de volgende cursussen aan. Je kunt kiezen voor een ICT-cursus van een semester of een studiejaar.

cursus hbo afbeelding liggend

Tijdens de cursus Software Engineering leer je o.a. web-based applicaties te ontwerpen, bouwen, testen, implementeren en gebruiken. Je doet kennis op over verschillende ontwikkeltools en ontwikkelmethoden en oefent deze kennis en vaardigheden uitgebreid en onder professionele begeleiding. Na het volgen van deze cursus kun je niet alleen software producten bouwen, maar je bent ook in staat software producten te beoordelen. Je krijgt inzicht in de (on)mogelijkheden van software producten en de kosten van aanpassingen.

De cursus is bedoeld voor iedereen die zich wil laten om- of bijscholen tot applicatieontwikkelaar en een baan op hbo-niveau wil uitoefenen. De cursus is bij uitstek geschikt voor professionals die met software ontwikkelaars samenwerken, zoals bedrijfskundigen en consultants die voor de realisatie van hun idee steeds meer afhankelijk worden van software ontwikkelaars.

Na het succesvol afronden van de cursus krijg je het hbo-certificaat Software Engineering van de Hogeschool van Amsterdam. Dit certificaat biedt toegang tot de aanvullende cursus Advanced Software Engineering.

Cursusinfo

Duur: Een studiejaar 

Start: Begin februari

Collegedagen: Maandag en donderdag, 18.30 - 22.00 uur

Tijd voorbereiding en colleges: 12 tot 16 uur per week

Inschrijfgeld: Gelijk aan jaarlijkse instellingscollegegeld

Overige kosten: Een zevental studieboeken (€30 tot € 100,- per boek)

Toelatingseisen: Minimaal mbo-4, havo of vwo en een toelatingsgesprek

De cursus Advanced Software Engineering is een verdieping van de eenjarige cursus Software Engineering. Om aan deze cursus deel te kunnen nemen, moet je aantoonbaar kennis hebben van Software Engineering op hbo-niveau door bijvoorbeeld een relevante studie of certificaten. Tijdens deze cursus worden de volgende onderdelen behandeld:

 • Equirements Engineering
 • Datawarehousing
 • Design Patterns
 • Software Testing
 • Software Engineering Tools
 • Software Maintenance

Cursusinfo

Duur: Een semester

Start: Begin september en begin februari

Collegedagen: Maandag en donderdag, 18.30 - 22.00 uur

Tijd voorbereiding en colleges: 12 tot 16 uur per week

Inschrijfgeld: De helft van het jaarlijkse  instellingscollegegeld

Toelatingseisen: Minimaal mbo-4, havo of vwo en een toelatingsgesprek

 

De cursus Program Management richt zich op de implementatie van ICT-systemen in een complexe omgeving. Hierbij kijk je naar alle aspecten die te maken hebben met het invoeren en in gebruik nemen van een nieuw systeem in een organisatie. De kernvraag is: hoe kan een nieuw systeem succesvol geïntegreerd worden in een organisatie? 

Program Management heeft betrekking op alle activiteiten die nodig zijn om een succesvol gebruik van een informatiesysteem te garanderen. Het voortraject begint met het inzichtelijk maken van de informatiebehoefte van de organisatie en eindigt pas als het informatiesysteem succesvol in gebruik is genomen en het beheer is overgedragen binnen de organisatie.

Cursusinfo

Duur: Een semester

Start: Begin september en begin februari

Collegedagen: Maandag en donderdag, 18.30 - 22.00 uur

Tijd voorbereiding en colleges: 12 tot 16 uur per week

Inschrijfgeld: De helft van het jaarlijkse  instellingscollegegeld

Toelatingseisen: Minimaal mbo-4, havo of vwo en een toelatingsgesprek

 

Tijdens de cursus Business Process Management staan analyse en verbetering van bedrijfsprocessen centraal. Business Process Management heeft als doel het continue verbeteren van bedrijfsprocessen waarvoor het monitoren van ‘prestatie-indicatoren’ noodzakelijk is. In deze cursus komen de onderdelen Implementatie van ICT-systemen en Adviseren ICT governance aan bod. 

Na afloop van deze cursus:

 • kun je bedrijfsprocessen beschrijven;
 • ben je op de hoogte van de ICT-mogelijkheden om bedrijfsprocessen te ondersteunen;
 • heb je inzicht in de wijze waarop ERP-pakketten processen ondersteunen en hoe administratieve organisatieaspecten door ERP-pakketten worden afgedekt;
 • ben je bekend met auditeisen;
 • kun je de effectiviteit van bedrijfsprocessen analyseren (kwalitatief en kwantitatief);
 • kun je een bedrijfsproces herontwerpen en een implementatieplan hiervoor schrijven.
 • kun je datastromen binnen een bedrijf beheren en optimaal inzetten tijdens bedrijfsprocessen

Cursusinfo

Duur: Een semester

Start: Begin september en begin februari

Collegedagen: Maandag en donderdag, 18.30 - 22.00 uur

Tijd voorbereiding en colleges: 12 tot 16 uur per week

Inschrijfgeld: De helft van het jaarlijkse  instellingscollegegeld

Toelatingseisen: Minimaal mbo-4, havo of vwo en een toelatingsgesprek

 

Organisaties zien het belang in van het sneller nemen van (betere) beslissingen en streven naar een intelligente organisatie met slagvaardige kenniswerkers. Business Intelligence wordt dan vaak ingezet als strategisch wapen. Met de cursus Business Intelligence van de Hogeschool van Amsterdam ontwikkel je een duidelijke visie op het vakgebied Business Intelligence en ken je de belangrijkste trends. 

Na het volgen van de cursus kun je:

 • een businesscase opstellen voor een business intelligence-project;
 • de requirements definiëren;
 • een datawarehouse of een business intelligence-applicatie op hoofdlijnen ontwerpen;
 • de veranderaspecten van het ontwikkelen van een intelligente(re) organisatie in kaart brengen en daarvoor een implementatiestrategie definiëren.

Cursusinfo

Duur: Een semester

Start: Begin september en begin februari

Collegedagen: Maandag en donderdag, 18.30 - 22.00 uur

Tijd voorbereiding en colleges: 12 tot 16 uur per week

Inschrijfgeld: De helft van het jaarlijkse instellingscollegegeld

Toelatingseisen: Minimaal mbo-4, havo of vwo en een toelatingsgesprek

 

Tijdens de cursus Business Applications Design draait om het gehele software ontwikkelproces: ontwikkeling, beheer en organisatie. De volgende onderdelen komen aanbod:

 • Business requirements
 • Functioneel design
 • Functioneel beheer
 • Project management

Cursusinfo

Duur: Een semester

Start: Begin september en begin februari

Collegedagen: Maandag en donderdag, 18.30 - 22.00 uur

Tijd voorbereiding en colleges: 12 tot 16 uur per week

Inschrijfgeld: De helft van het jaarlijkse instellingscollegegeld

Toelatingseisen: Minimaal mbo-4, havo of vwo en een toelatingsgesprek

De cursus Management Consultancy behandelt de laatste trends op het gebied van de relatie tussen business en ICT en wat dit praktisch betekent voor organisaties. De kernvraag is hoe ICT de business het beste kan ondersteunen en andersom, hoe de business weet wat voor mogelijkheden ICT heeft en hoe deze maximaal benut kunnen worden. 

In deze cursus staan de volgende thema’s centraal:

 • Management consultancy
 • Portfolio management
 • Sourcing
 • Europese aanbesteding
 • Strategie

Deze thema’s hebben met elkaar gemeen dat ze de organisatie en haar huidige wijze van besturen onder de loep nemen. Door het anders inzetten van ICT en het opstellen van richtlijnen en invoeren van besturingsmodellen kan een organisatie een waardevolle professionaliseringsslag maken in de ICT.

Cursusinfo

Duur: Een semester

Start: Begin september en begin februari

Collegedagen: Maandag en donderdag, 18.30 - 22.00 uur

Tijd voorbereiding en colleges: 12 tot 16 uur per week

Inschrijfgeld: De helft van het jaarlijkse instellingscollegegeld

Toelatingseisen: Minimaal mbo-4, havo of vwo en een toelatingsgesprek

De Hogeschool van Amsterdam kan voor iedere individuele cursist op basis van ons totaal aanbod aan onderwijs (van HBO-ICT) en de leervraag van de cursist een persoonlijk studieprogramma samenstellen. 

Neem voor meer informatie contact op met Iraj Khaksar, manager deeltijd: i.khaksar@hva.nl.

Intakegesprek cursussen

Voorafgaand aan de cursus neem je deel aan een intakegesprek. In dat gesprek kijken we naar je capaciteiten om de cursus te kunnen volgen en naar de bruikbaarheid van de cursus voor jou. Na het intakegesprek kun je je aanmelden voor de cursus.

Aanmelden cursussen

Je kunt je aanmelden voor een cursus van een semester of een studiejaar. Stuur een mail naar Iraj Khaksar, manager HBO-ICT deeltijd: i.khaksar@hva.nl.

De 1-jarige cursus Software Engineering van de Hogeschool van Amsterdam wordt een keer per jaar aangeboden: begin februari. Ben je geïnteresseerd in deze cursus? Meld je dan uiterlijk een paar dagen vóór februari aan.

De halfjarige cursussen Advanced Software Engineering, Program Management, Business Process Management, Management Consultancy, Business Intelligence en Business Applications Design worden twee keer per jaar aangeboden: begin september en begin februari.

Als je in september wilt starten, meld je dan uiterlijk een paar dagen vóór september aan. Wil je graag in februari starten, meld je dan uiterlijk een paar dagen vóór februari aan.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 26 september 2016